AllUnited B.V. kan de gebruikersvergoeding per contractdatum aanpassen conform de prijsindexering, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, consumentenprijsindexcijfer (Jaarmutatie CPI afgeleid 2015 = 100%). Bij een negatief consumentenprijsindexcijfer zal AllUnited B.V. de prijzen niet aanpassen.

Prijsindexeringen welke worden gehandhaafd

2017: 1,4%
2018: 1,7%
2019: 1,6%
2020: 1,2%
2021: 2,7%

Wordt in 2018 geïndexeerd
Wordt in 2019 geïndexeerd
Wordt in 2020 geïndexeerd
Wordt in 2021 geïndexeerd
Wordt in 2022 geïndexeerd