Skip to main content
boekhouding

Antwoord op jouw vragen

We begrijpen dat je mogelijk vragen hebt over het gebruik van AllUnited en hoe onze oplossingen jouw community kunnen ondersteunen. Daarom hebben we deze FAQ samengesteld om je te helpen de informatie te vinden die je nodig hebt.

Veelgestelde vragen

Voel je vrij om door de categorieën te bladeren en antwoorden op je vragen te vinden. Als je het antwoord op je specifieke vraag niet kunt vinden, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze Customer Care. Ons team staat klaar om je verder te helpen en aanvullende vragen te beantwoorden.

Algemeen

Hoe zijn back-ups geregeld?

Wij maken dagelijks back-ups van zowel de database als de klant-website, die vervolgens naar een ander datacentrum worden verplaatst. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot deze back-ups. De database back-up wordt bewaard gedurende 30 dagen en de website back-up voor 7 dagen.

Kan je met meerdere mensen tegelijk inloggen en in hetzelfde scherm? 

Ja, dit kan. Tevens kan de vereniging zelf beheren wie welke autorisaties ontvangt via gebruikersprofielen. Het aantal gebruikers is ongelimiteerd.

Is het mogelijk om rapportages te downloaden voor Excel?

Ja, er zijn verschillende formaten van export mogelijk, waaronder Excel.

Draait AllUnited op alle webbrowsers?
Het systeem wordt ondersteund voor alle gangbare webbrowsers: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, en Safari.
Is er ook een helpdesk en wanneer is deze bereikbaar?
De Customer Care afdeling is bereikbaar via telefoon of e-mail, maar de voorkeur gaat uit naar het gebruik van tickets. Tickets zorgen ervoor dat vragen direct bij de juiste persoon terechtkomen. Prioriteit kan worden aangegeven, waarbij bij de hoogste prioriteit (storing) diverse personen binnen AllUnited hiervan persoonlijk een melding ontvangen.
Hoe lang is het systeem niet beschikbaar bij een nieuwe release?
Ons systeem blijft beschikbaar ook bij nieuwe ontwikkelingen of updates.
Kan je klein beginnen en het pakket later uitbreiden?
Ja natuurlijk, dit is geen enkel probleem.

Implementatie

Welke data komt mee in de conversie? 

AllUnited kan de administratie van verenigingen faciliteren op basis van kwalitatief goede gegevens. Verenigingen passen hun blauwdruk soms aan vanwege nieuwe mogelijkheden. AllUnited voert extra controle uit op de datakwaliteit.

Is het mogelijk om de boekhouding van het huidige jaar te importeren?

We richten ons primair op het importeren van balansen en resultatenrekeningen uit de boekhouding van voorgaande jaren. Het volledig overzetten van de boekhouding van het lopende jaar is helaas niet mogelijk. Het migreren van financiële gegevens uit de boekhouding is een uitdagend traject.

Worden oud-leden ook geconverteerd?

Als de vereniging de oud-leden wenst mee te nemen, dan kunnen deze worden geconverteerd.

Worden gegevens van voormalige leden bewaard in de database?

Ja, de gegevens van voormalige leden worden in onze database bewaard, eventueel in geanonimiseerde vorm. We behouden bepaalde informatie voor historische doeleinden, zoals de leeftijdsverdeling van leden van 5 jaar geleden, conform de AVG-richtlijnen. In essentie gaat het om het aanmelden van nieuwe leden, het beheren van inschrijfformulieren, het registreren van ledenwijzigingen, het afmelden van leden en het synchroniseren van de administratie met de overkoepelende bond via de interface.

Wat betreft het delen van actuele ledenlijsten, dit kan de ledenadministratie blijven uitvoeren. Echter, we adviseren om vaste ledenlijsten als selecties te creëren en alleen de relevante personen of functies toegangsrechten te geven. De ledenadministratie heeft ook de mogelijkheid om individuele leden of leden in groepen te e-mailen, en deze communicatie wordt vastgelegd in de backlog van het betreffende lid.”

Zijn de kosten voor de persoonlijke cursus per persoon of per vereniging?

De opleidingskosten zijn per vereniging. Als er meer mensen willen aansluiten tijdens de opleiding/uitleg, dan juichen wij dat alleen maar toe.

Wat is een goed moment om over te stappen?

Als vereniging kan je het hele jaar overstappen naar de oplossingen van AllUnited. Bespreek binnen jouw vereniging wanneer jullie klaar zijn voor een overstap, dan zijn wij dat ook.

Ledenadministratie

Biedt AllUnited de optie voor een digitaal inschrijfformulier?

Ja, AllUnited voorziet in een digitaal inschrijfformulier bij elke aangeboden variant. Het is niet noodzakelijk om een AllUnited-website te hebben; we kunnen dit formulier ook integreren in jullie bestaande website, hetzij via een directe link of een iFrame.

Kan het inschrijfformulier geïntegreerd worden op onze huidige website?

Ja, het inschrijfformulier kan zowel op een AllUnited website als op jullie huidige website geplaatst worden. We integreren het formulier via een iFrame, waardoor er feitelijk een deel van AllUnited in jullie website wordt ingebed. Wanneer een nieuw lid zich via dit formulier inschrijft, wordt de informatie direct in de administratie van de vereniging verwerkt, waardoor handmatige overdracht van gegevens niet nodig is.

Is het mogelijk om één persoon meerdere rollen toe te wijzen, zoals ledenadministrateur en penningmeester?

Ja, dat kan. Op de individuele relatiekaart kun je diverse functies toewijzen met bijbehorende start- en einddatums. Zo kan iemand gelijktijdig meerdere rollen hebben en behoud je een historisch overzicht van alle functies die iemand binnen de vereniging heeft vervuld. Voor gebruikersaccounts kun je ook meerdere profielen toekennen. De specifieke rechten van een gebruiker worden bepaald door de systeembeheerder van de vereniging, waardoor de gebruiker de toegewezen taken in de administratie kan uitvoeren.

Op welke manieren kunnen leden wijzigingen in hun gegevens doorgeven aan de ledenadministratie?

Leden kunnen hun gegevens wijzigen via de Clubapp, het ledenportaal of een verenigingswebsite. De vereniging kan ervoor kiezen om leden direct hun gegevens te laten aanpassen of dit eerst te laten goedkeuren door de ledenadministratie.

Is het mogelijk voor mijn leden om zelf hun gegevens in te zien en te wijzigen?

Ja, leden kunnen hun gegevens inzien en wijzigen via onze geïntegreerde website, het ledenportaal en de ClubApp. Afhankelijk van de instellingen kunnen ze dit direct doen of met goedkeuring van de ledenadministratie.

Zijn meerdere mailadressen op één relatiekaart mogelijk?

Meerdere emailadressen achter één relatie is mogelijk door deze adressen met een puntkomma te scheiden. Naast een emailadres voor de communicatie richting de relatie beschikken we ook over de mogelijkheid om een emailadres te administreren waar de factuur naartoe verstuurd dient te worden.

Hoe wordt de toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal geregeld?

Leden kunnen hun privacyvoorkeuren, waaronder toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal, doorgeven aan de vereniging. Dit kan tijdens het inschrijfproces of bij de eerste keer inloggen in het ledenportaal en de ClubApp.

Kan je eenvoudig jubilarissen zien?

Dit inzicht is mogelijk via een selectie. De meest voor de hand liggende manier om deze inzichtelijk te maken, gaat op basis van de vanaf en tot en met datum. 

Financiële administratie

Hoe behandelt AllUnited gemeentelijke subsidies zoals het Jeugd Sportfonds?

De aanpak varieert per vereniging, aangezien de procedures sterk kunnen verschillen, zelfs binnen dezelfde gemeente. Vaak maken we gebruik van een factuurverzamelsysteem, waarmee facturen op de juiste manier worden aangepast. Dit zorgt ook voor een duidelijk overzicht dat de vereniging vervolgens aan de gemeente kan voorleggen.

Biedt AllUnited geavanceerde facturatie-opties aan, zoals tarieven per lesuur of variabele lesduur?

AllUnited heeft een breed scala aan facturatie-opties. Dit omvat facturatie voor meerdere sporten, kortingen tussen verschillende activiteiten en pro-rata berekeningen. We kunnen factureren op basis van het totaal aantal lessen, de gecombineerde duur van de lessen, of variabele tarieven per lesuur met behulp van een facturatiesleutel (bijvoorbeeld: 1e uur € 50, 2e uur € 45, 3e uur € 40, enz.). Ook is het mogelijk om aanwezigheid bij lessen te factureren. Bovendien ondersteunen we facturatie voor lessen die meerdere (verenigings-)seizoenen beslaan.

We innen jaarlijks contributie. Als een lid gedurende het jaar geblesseerd raakt, berekenen we handmatig de teruggave. Is er een oplossing hiervoor?

Ja, we kunnen een dergelijke berekening automatiseren om de juiste financiële aanpassing te doen. Of hier kosten aan verbonden zijn, hangt af van of we deze berekening al eerder voor andere verenigingen hebben geïmplementeerd. We ontvangen graag meer details over deze specifieke berekening, zodat we dit voor jullie vereniging kunnen beoordelen.

Is de standaardprocedure om facturen via e-mail te versturen?

We adviseren inderdaad om facturen primair via e-mail te verzenden. Deze worden in batches verstuurd om te voorkomen dat ze als spam worden gemarkeerd door e-mailproviders. Als een e-mailadres ontbreekt of incorrect is op de relatiekaart, kunnen deze facturen per post worden verzonden. Hierbij kan een aangepaste lay-out worden gebruikt, waarin het lid wordt gevraagd zijn e-mailadres bij te werken in het systeem.

Voor leden die de voorkeur geven aan postfacturen, kan een specifieke sjabloon worden gebruikt. Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor postfacturen. Hoewel het mogelijk is om facturen niet te verzenden, is dit minder gangbaar. Leden kunnen hun facturen en openstaande bedragen bekijken via het ledenportaal of een AllUnited verenigingswebsite.

Kan je een factuur crediteren?

Als penningmeester beschik je over diverse instrumenten. Je kan facturen storneren, waarbij het systeem automatisch een creditnota aanmaakt en het lid weer klaar zet om opnieuw gefactureerd te worden. Als penningmeester kan je nu de benodigde aanpassingen doorvoeren en vervolgens de facturatie draaien met de nieuwe correcte bedragen als gevolg.

Tweede optie betreft het veld “facturatie instructies”. Dit veld zorgt ervoor dat deze facturen na het massaal factureren niet al zijn geboekt. Om deze facturen te boeken, dient de penningmeester eerst te bekijken wat de facturatie instructie betreft en daarna kan deze factuur worden geboekt, indien penningmeester akkoord geeft.

Laatste optie is om het systeem de financiële gevolgen van de aanpassing (bijv. van actief naar rustend lid) te laten uitrekenen. Vervolgens kan de penningmeester kiezen om dit bedrag wel of niet als factuur te boeken. Grote bedragen zullen tot een factuur worden omgezet, kleine bedragen zullen eerder als incidentele baten worden weggezet.

Incassobestanden aanmaken via AllUnited mogelijk? 

Ook dit proces wordt ondersteund. Inclusief de juiste uitwerking bij meerdere betalingstermijnen en verschillende betalingswijzen.

Is het mogelijk om leden automatisch een factuur te sturen wanneer een incassobestand wordt aangemaakt?

Ja, leden kunnen facturen zowel digitaal als per post ontvangen. Bovendien kunnen leden hun eigen facturen bekijken via het ledenportaal.

Is het mogelijk om bij inschrijving direct een automatische incasso machtiging digitaal te verwerken?

Ja, met onze module voor digitale machtigingen kunnen leden bij inschrijving direct een automatische incasso machtiging digitaal ondertekenen.

Is het mogelijk om facturen met iDEAL te versturen zonder gebruik te maken van de Boekhoudmodule?

Ja, iDEAL is beschikbaar als een aparte module die door de vereniging kan worden ingeschakeld. Er zijn diverse betaalopties en aangepaste betalingstermijnen beschikbaar. Dit is bijvoorbeeld handig voor een seizoen van 12 maanden waarbij in 10 termijnen wordt gefactureerd en er in de laatste twee maanden geen betaling plaatsvindt.

Mijn incassocontract met de bank heeft een vastgesteld maximum. Hoe houdt AllUnited hier rekening mee?

We leggen de voorwaarden van je incassocontract met de bank vast in de instellingen voor automatische incasso. Op deze manier zorgt ons systeem ervoor dat deze voorwaarden worden nageleefd tijdens het incassoproces.

Kan AllUnited het debiteurenbeheer efficiënter maken?

Ja, AllUnited faciliteert via de facturatie en debiteurenbeheer-module het digitaal verwerken van bankafschriften en streeft ernaar zoveel mogelijk transacties automatisch te herkennen en te boeken. Voor transacties die niet direct herkend worden, kan de penningmeester deze handmatig toewijzen aan de juiste grootboekrekening. Zodra alle posten zijn verwerkt, kan de penningmeester verder met taken zoals debiteurenbeheer en het versturen van aanmaningen.

We gebruiken momenteel een ander boekhoudsysteem en willen dit behouden. Kan dat?

AllUnited heeft een speciaal boekhoudsoftware voor verenigingen ontwikkeld. Desondanks kunnen jullie ervoor kiezen om het huidige boekhoudsysteem te behouden. We raden wel aan om zaken als ledenadministratie en de facturatie en debiteurenbeheer via AllUnited te regelen. Uiteraard ligt de uiteindelijke beslissing over hoe en waar het financiële proces wordt verdeeld bij de vereniging zelf.

Is er een automatische bankkoppeling of moet handmatig worden ingelezen?

AllUnited biedt de mogelijkheid om een incasso batch aan te maken die kan worden ingelezen bij de bank. Het bankafschrift kan vervolgens digitaal worden gedownload en ingelezen binnen AllUnited, waarbij zoveel mogelijk automatisch wordt geboekt. Niet-herkende posten worden op een tussenrekening geboekt en moeten handmatig worden geboekt door de penningmeester. Er is momenteel geen volledige automatische bankkoppeling, deze staat wel ingepland voor in de toekomst.

Kunnen declaraties direct via de ClubApp of website naar de boekhouding worden gestuurd?

Ja, met de Boekhouding-module kunnen we een declaratieformulier aanbieden dat beschikbaar is op verschillende platforms, zoals de ClubApp, website of het ledenportaal. Wanneer een lid dit formulier invult, wordt het naar de penningmeester gestuurd voor goedkeuring.

Is het mogelijk om storneringen zichtbaar te maken in de administratie?

De storneringen worden vanuit het digitale bankafschrift bij de persoon vastgelegd. Een overzicht van de storneringen is mogelijk maar ook bij een relatie is de stornering zichtbaar. Hier is overigens niet alleen de stornering zichtbaar maar het gehele financiële verhaal van dit persoon.

Kan er een financieel jaaroverzicht gegenereerd worden?

Ja, vanuit de facturatie kan een overzicht van de debiteurenadministratie voor een jaar worden verkregen. Als een vereniging gebruikmaakt van onze boekhoudmodule, is een compleet financieel jaaroverzicht beschikbaar.

Biedt AllUnited diverse contributiemodellen aan?

Ja, binnen AllUnited kunnen er verschillende contributietypes worden vastgesteld op een relatiekaart, elk met hun eigen betalingstermijnen zoals jaarlijks, per kwartaal of maandelijks. Hierdoor kunnen er diverse lidmaatschapstypen worden gecreëerd, elk met hun specifieke berekeningsregels. Er is zelfs een optie om te factureren op basis van aanwezigheid bij lessen.

Is het mogelijk om eenvoudig een factuur te downloaden binnen het systeem?

Op de relatiekaart kan je alle gegevens van de relatie inzien, waaronder ook de financiële zaken. Door een factuur te openen kan je de factuur inzien en eventueel naar een PDF bestand downloaden.

Is het mogelijk om bankafschriften digitaal te verwerken in plaats van ze handmatig te controleren?

Ja, AllUnited maakt het mogelijk om bankafschriften digitaal in te lezen. We streven ernaar om zoveel mogelijk transacties automatisch te herkennen en te boeken. Voor onzekere posten moet de penningmeester handmatig boeken via een tussenrekening naar de juiste grootboekrekening. Wanneer de tussenrekening is opgeschoond, kan de penningmeester verder met de facturatie en debiteurenbeheer, inclusief het versturen van aanmaningen en dergelijke.

Communicatie

Kan ik met de Digitale nieuwsbrieven-module individuele leden of specifieke groepen mailen?

Ja, met onze Digitale nieuwsbrieven-module kun je zowel individuele leden als specifieke groepen e-mailen. Afhankelijk van je rol binnen de vereniging kun je kiezen vanuit welk e-mailadres je de mail verstuurt, zonder van e-mailbeheerder te wisselen. Het kan wel nodig zijn dat je beheerder een SPF-record activeert om te voorkomen dat de e-mails als spam worden gemarkeerd.

Is er een basisversie van de ClubApp of moeten we een aparte versie kopen?

We bieden de ClubApp aan in drie varianten: Start, Plus en Premium. De ClubApp Start is een gratis versie met voornamelijk informatieve functies. Voor de ClubApp Plus en ClubApp Premium, die beide betaald zijn, krijg je naast informatieve ook interactieve functies voor communicatie met je leden.

Wat zijn de functionaliteiten van de ClubApp Start?

De ClubApp Start biedt voornamelijk informatieve functies voor leden. Hieronder vallen een persoonlijk profiel, wijzigingen in relatiegegevens, nieuwsberichten met reactiemogelijkheid, pushmeldingen, een clubagenda, ledenlijst, bestuursinformatie en een beheeromgeving voor de app. Binnen deze beheeromgeving kun je zelf kiezen welke functies je in de app wilt weergeven. Je kunt ook eigen webpagina’s integreren, zoals recent nieuws van je website of informatie over een sponsor.

Worden nieuwsupdates van de website automatisch gesynchroniseerd met de ClubApp?

Ja, als je een website van AllUnited hebt, worden nieuwsberichten automatisch naar de ClubApp gestuurd. Voor verenigingen met een eigen website kunnen nieuwsberichten handmatig worden toegevoegd via de app-beheeromgeving door de relevante webpagina te linken. Een technischer alternatief is om artikelen via een RSS-feed in de app te delen.

Zijn digitale nieuwsbrieven inbegrepen in de Website-module?

Digitale nieuwsbrieven is een aparte module, maar dankzij onze geïntegreerde aanpak kunnen we gepersonaliseerde nieuwsbrieven aanbieden. Ontvangers krijgen informatie te zien die specifiek voor hen relevant is, zoals hun eigen agendapunten.

Het is belangrijk op te merken dat onze digitale nieuwsbrief alleen beschikbaar is in combinatie met de Website-module. Als je alleen geïnteresseerd bent in de digitale nieuwsbrieven zijn er andere opties zoals Mailchimp die wellicht beter passen bij je behoeften.

Is er een koppeling tussen de Website-module en de ledenadministratie?

Ja, de websites van AllUnited zijn geïntegreerd met de ledenadministratie, wat een naadloze integratie mogelijk maakt. Dit betekent dat zaken zoals de financiële details van een lid in hun privéprofiel of de meest recente gegevens op de organisatiepagina direct worden bijgewerkt op basis van de vrijwilligersadministratie.

Is het mogelijk om direct vanuit het AllUnited systeem te e-mailen of is een apart mailprogramma nodig?

Geautoriseerde gebruikers kunnen direct vanuit AllUnited e-mails versturen. Het systeem suggereert automatisch de e-mailadressen waarvoor de gebruiker toestemming heeft. Hierdoor kun je vanuit verschillende rollen e-mails verzenden. Bovendien kunnen verzonden e-mails direct worden geregistreerd in een logboek, wat zorgt voor een duidelijk overzicht van alle communicatie met een relatie.

Organisatie

Kunnen we wachtlijsten en proeflessen, die we nu apart bijhouden, integreren in AllUnited?

Ja, in AllUnited zijn er twee benaderingen voor inschrijfformulieren. Enerzijds kunnen nieuwe leden zich via het standaard inschrijfformulier op de website aanmelden en vervolgens de status ‘wachtlijst’ of ‘proefles’ krijgen. Anderzijds kunnen leden direct aan een lesgroep worden toegevoegd en binnen die groep de status ‘wachtlijst’ of ‘proefles’ ontvangen. Hierdoor behoud je een duidelijk overzicht van wie er op de wachtlijst staat en kun je leden benaderen zodra er plek is.

Hoe kan AllUnited het proces van lesplanning vereenvoudigen?

We hebben specifieke planborden ontworpen voor het organiseren van lessen. Hiermee kun je lessen inplannen binnen de beschikbare faciliteiten en deelnemers of trainers toewijzen aan deze lessen. We bouwen voort op onze ervaring met teamsporten, waarvoor we deze tools al enige tijd hebben ontwikkeld.

Is het mogelijk voor trainers om presentielijsten af te drukken?

Ja, het is mogelijk om via de Digitale presentie-module aanwezigheidslijsten te printen.

Professionele Administratieve Services

We begrijpen dat het soms lastig kan zijn om vrijwilligers te vinden voor verenigingen, waardoor essentiële processen in gevaar kunnen komen. Daarom bieden wij Extra Services aan om dit probleem op te lossen. Wij staan klaar om tijdelijk extra hulp te bieden bij het innen van contributie en het verwerken van aanmeldingen, mutaties en afmeldingen. Daarnaast kunnen wij assisteren bij financiële processen, zoals het opstellen van de jaarrekening en het verwerken van inkoopfacturen.

Onze service ontlast jouw vrijwilligers en stelt hen in staat zich te concentreren op andere belangrijke zaken binnen de vereniging. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor ondersteuning en het werk dat anders mogelijk blijft liggen. Zo voorzien wij jouw vereniging van alle middelen om succesvol te zijn, zonder dat dit ten koste gaat van de beschikbare tijd en energie van de vrijwilligers.