Zoals bekend is er per 1 januari 2019 een nieuw btw tarief. Dit nieuwe tarief dient aangepast te worden in jouw clubadministratie. Voordat je het tarief aanpast moet je eerst de facturen voor 2018 boeken, zodat deze facturen nog met het oude btw tarief worden berekend.

Btw tarief aanpassen

Ga naar Boekhouding > Instellingen > BTW Waarde > Wijzigen en klik op Voeg toe. Gebruik de dezelfde btw code, maar met een nieuwe begin datum per 01-01-2019 en met het nieuwe tarief. Zie hiernaast een voorbeeld. Let op! De codes kunnen in jouw administratie anders staan dan in het voorbeeld.

Forfaitaire btw tarief

Voor het forfaitaire btw tarief kan je de volgende berekening maken:
0,1299 = 11,5/(100-11,5). In plaats van 11,50 moet je het nieuwe tarief van 13% in de berekening zetten.  Dan wordt het tarief dus 0,1494

Op de website van de belastingdienst staat het volgende geschreven:
•    U hebt een sportkantine en u kiest ervoor om 13% btw te betalen over uw totale kantineontvangsten inclusief btw.
•    U hebt een bedrijfskantine en u kiest ervoor om 9% btw te betalen over uw totale kantineontvangsten inclusief btw.
•    Op de exploitatie van uw bedrijfskantine is het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) van toepassing. U brengt een forfaitaire correctie aan op de door u afgetrokken btw. Meer hierover leest u bij Eten en drinken voor uw personeel.
•    U of uw personeel gebruikt een auto van de zaak ook privé. Kijk voor meer informatie op Btw en de auto.

Factuur opmaak aanpassen

Stuur jij facturen uit die ook het lage btw tarief hanteren? Dan moet ook de factuur layout aangepast worden. In de factuur layout kan je bij subbody1 het percentage aanpassen.