In het basismenu van AllUnited zijn in de afgelopen 15 jaar steeds meer modules en functionaliteiten toegevoegd. Door deze ontwikkelingen is het hoofdmenu en het instellingenscherm soms niet meer zo overzichtelijk als een aantal jaar geleden. Ook blijken bepaalde onderdelen vaker te worden gebruikt dan voorheen.
Om deze reden hebben we besloten om het hoofdmenu en het instellingenscherm opnieuw in te delen, zodat het beter past bij het huidige model van AllUnited.

Geplande update
Aanstaande maandag 21 november gaan we deze nieuwe indeling uitrollen. De uitrol vindt bewust na het weekend plaats, zodat verenigingen met lopende competities nog kunnen werken op de manier die zij gewend zijn. 

In de geplande update worden de volgende zaken aangepast:


Instellingen per onderdeel

Het instellingenscherm is nu opgedeeld in kleinere schermen die terug te vinden zijn bij iedere hoofdmenu item. Als bijvoorbeeld instellingen onder relaties gekozen wordt, dan worden alleen instellingen die te maken hebben met het beheren van relaties en inschrijfformulieren getoond.


Nieuwe naamgeving en indeling hoofdmenu

Het hoofdmenu is opnieuw ingedeeld en diverse onderdelen hebben een nieuwe omschrijving gekregen. In principe verwachten we dat alles makkelijk terug te vinden is, maar om te voorkomen dat je moet zoeken worden de belangrijkste veranderingen hieronder uitgelegd.


Relaties

Van oudsher draait in AllUnited alles om relaties. Vanuit deze gedachte is het menu item relaties als eerste beschikbaar.


Contracten

Voorheen was dit het sponsormenu, maar omdat er tegenwoordig met allerlei soorten contracten wordt gewerkt, heeft dit item een nieuwe naam gekregen.


Facturatie

Alles rondom het factureren van relaties is nu ondergebracht onder het menu item facturatie en als volgt gelabeld:

 1. Massaal factureren
 2. Concept facturen*
 3. Massaal boeken
 4. facturen versturen

*Niet geboekte facturen is nu vertaald naar concept facturen.

Het massaal verwijderen van facturen wordt nu aangeboden in de menuknoppen bovenin het scherm concept facturen.
De inkoopfacturen zijn overgeplaatst naar het menu item boekhouding.


Planning

Alles rondom het plannen van zaken is nu ondergebracht onder het menu item planning. Het gaat hier om:

 • Agenda
 • Diensten
 • Wedstrijden
 • Training planbord
 • Reserveringen (baan afhangen)
 • Planning rapportages


Sport ontwikkeling

Sport ontwikkeling is een nieuw menu item met o.a. persoonlijke statistieken, trainingen en oefeningen. In de komende tijd zal deze module nog verder uitgewerkt worden.


CMS

Het CMS menu is losgekoppeld. Op deze manier worden alle losse onderdelen weergeven. Dit geldt voor:

 • Website
 • Nieuwsbrief
 • Clubcasting


Communicatie en rapportages

Dit menu item betreft het oude menu diversen. In de komende periode gaan we kijken naar functionaliteiten die hieronder vallen en nader inrichten.


Kleurtjes

De menu items zijn opnieuw gegroepeerd en voorzien van herkenbare kleuren. Deze kleuren geven aan welke onderdelen bij elkaar horen.


Afsluitend

We denken dat met deze nieuwe indeling het systeem overzichtelijker is geworden en duidelijker is wat er met een module bedoeld wordt. Er zullen de komende tijd nog meer aanpassingen plaats vinden in de Backoffice welke gaan zorgen voor een betere gebruikservaring.

Wij kunnen ons voorstellen dat het nieuwe menu even wennen is, maar denken dat je snel gewend bent. Ook hopen we dat je tijdens het navigeren nieuwe zaken in AllUnited gaat ontdekken.