Er heeft een forse uitbreiding van de lessenmodule plaatsgevonden. De meeste uitbreidingen zijn alleen beschikbaar voor verenigingen die ook de website van AllUnited gebruiken, omdat het met name de mogelijkheden om je in te schrijven en de mogelijkheden om de lessen te koppelen aan de website betreffen. 

Het is nu onder meer mogelijk om:

  1. Aan elke les extra vragen toe te voegen.
  2. De lessen via een inschrijfformulier te laten verlopen en deze inschrijvingen op een andere plek te laten binnenkomen, zodat inschrijving voor lessen en inschrijving voor nieuwe leden apart van elkaar binnenkomen.
  3. Eén les via een pagina in de website te koppelen. Op die manier is het mogelijk om eerst uitleg over de les te geven en daaronder de inschrijving voor de les te plaatsen.
  4. Een lestype via een pagina in de website te koppelen. Op die manier is het mogelijk om eerst uitleg over dit lestype te geven en daaronder de inschrijving voor de lessen te plaatsen, die bij dat lestype horen. Er is dan een opsomming van de lessen te zien.
  5. Een les kan ook in de persoonlijke agenda meegenomen worden in de nieuwsbrief. Het is dan mogelijk om rechtstreeks met een link vanuit de nieuwsbrief in te schrijven voor een les. 

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de handleiding voor deze uitbreidingen.

Wij hopen deze zeer binnenkort gereed te hebben.

 

Hieronder een voorbeeld van een inschrijving voor 2 lessen via een inschrijfformulier. Op het inschrijfformulier zijn extra vragen gesteld over speelsterktes en de keuze bij de lessen.

  • Facebook
  • LinkedIn
 

Meer weten? Klik dan hier voor de handleiding

Heb je daarna nog vragen? Dien ze dan in via ons ticketsysteem. 

Share This