Aan de gang met een massafacturatie? Wil je voor het definitieve uitsturen nog een overzichtelijke laatste check doen?

Het is nu mogelijk om je facturen of aanmaanbrieven te sorteren bij het afdrukken op vier terreinen:

  • Naam
  • Postcode
  • Teamcode
  • Looproute

Hoe dan?

Dit kan je instellen via:

  • Instellingen >> Blok factureren >> Factuurtype
  • Instellingen >> Blok boekhouding >>Aanmaanniveaus