Vanaf heden kan bij een hockeyvereniging per lid een Shirtnummer en een Volgnummer vastgelegd worden (voorheen was dit alleen het volgnummer). De verschillen leggen we je graag uit: 

Praktische toepassing

  • Rugnummer is wat er op het shirt staat en ieder team kan dit wel of niet vastleggen. Deze worden jaarlijks bepaald en zorgen er bijvoorbeeld voor dat men Rugnummers kan koppelen aan spelers bij bijvoorbeeld samenvattingen / foto’s. De rugnummers zijn niet bindend. 

Let op: Het opgeven van rugnummers is verplicht in de Hoofd en overgangsklasse. 

  • Volgnummer is een nummer wat belangrijk is voor de standaard teams (Heren 1 en Dames 1) binnen de vereniging en geeft aan of iemand wel of niet in een ander team mag spelen. De eerste 9 positiies (1 t/m 9) mogen niet in een ander team spelen. De volgende 9 mogen 1 team lager uitkomen. Voor de overige spelers bestaan geen uitzonderingen. Voor standaard teams die in de hoofd- en overgangsklasse spelen geldt hieromtrent andere regels. Zie voor de volledige regeling m.b.t. de teamopgave en de spelerslijsten Hoofd-/Overgangsklasse BR. 2016 art. B.8. Voor standaardteams 1e en 2e klasse geldt een uitzondering speelgerechtigdheid, zie BR. 2016 art. B.8.3.2. bij de KNHB

De interface met de bond wordt aangepast zodat volgnummer en rugnummer worden doorgestuurd. Deze zal in oktober draaien.