Vanaf heden is het mogelijk om de privacy statement toe te voegen op het inschrijfformulier en mutatieformulier op de persoonlijke pagina van het lid. De nieuwe en bestaande leden keuren bij inschrijving of wijziging de meest recente versie van de privacy statement goed. Het systeem noteert tevens op welke versie het lid goedkeuring heeft gegeven.

Hoe voeg ik de privacy statement toe in AllUnited?

Ga naar Relaties > Instellingen [ Blok algemeen] > Bevestigingsteksten > Selecteren. In het nieuwe scherm selecteer je het bevestigingsteksttype ‘Privacy Statement’. Klik vervolgens op Wijzigen. Je ziet daar dan (indien al geactiveerd) de momenteel geactiveerde privacy statement. Zo niet, klik dan op de button ‘Nieuw versie’.

Hoe activeer ik het privacy blok bij mijn inschrijfformulier en/of mutatieformulier?

Dit doe je via Relaties > Instellingen [Blok inschrijfformulier] > Inschrijfform. templates > Selecteren > Wijzigen. Kies het betreffende inschrijfformulier, waarbij je de privacy verklaring wilt activeren en klik bij het blok ‘Inschrijfform. template’ de checkbox bij het veld ‘Toon Privacyblok’ aan.

Privacy statement is geactiveerd. Wat gebeurt er nu?

Afhankelijk of dit bij de ‘Persoonlijke omgeving’ van de leden of bij het/de inschrijfformulier(en) is geactiveerd, zal je zien dat er een privacy blok aanwezig is, waar je nu een button ‘Privacy Statement’ ziet, die leden/inschrijvers moeten goedkeuren.

Waar kan ik vinden of een lid de Privacy Statement heeft goedgekeurd?

Bij leden kan je dit terugvinden in de relatiekaart zelf onderaan bij het blok ‘Privacy’.  Bij inschrijvingen vind je dit in het inschrijfformulier zelf terug.

 

Klik hier voor de handleiding.