Privacy instellingen aanpassen op clubniveau

Vanaf heden is het mogelijk om als beheerder zelf de privacy instellingen van jouw club aan te passen. Ga naar het menupad: Relaties -> Instellingen -> Privacy Instellingen >> Wijzigen

In dit scherm kan per module de weergave van namen worden ingesteld. De gekozen selectie bepaalt dus bij deze modules de standaardweergave van de namen, waarbij er onderscheid wordt gemaakt op vier niveaus.