Het is mogelijk om een pagina direct te linken naar een andere pagina. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld de berichten van een bepaalde commissie ook direct tonen bij het nieuws op de homepage.

Hiervoor dienen de instellingen in AllUnited als volgt aangepast te worden.

Menupad: Instellingen > paginatype (onder de kop CMS)

Selecteer het paginatype waarvan de berichten ook gepubliceerd moeten worden bij een andere pagina.

Onderstaand scherm wordt dan getoond.

  • Facebook
  • LinkedIn

 

Het gaat hierbij om de velden bij Automatische link maken.

Vink het veld pagina voor automatische link aan.

Selecteer daarachter de pagina waar de link naar toe moet gaan.

Met het vinkje bij direct publiceren wordt aangegeven of het artikel altijd direct gepubliceerd moet worden, of dat deze bij de nog te publiceren artikelen worden geplaatst.

Daarnaast kan het aantal dagen aangegeven worden dat het artikel gepubliceerd moet worden. Zie voor verdere info [link 75]

 

 

Share This