Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe, strengere regels op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Deze AVG geldt voor de hele Europese Unie en heeft gevolgen voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Dus ook voor alle clubs/verenigingen.

We hebben de nodige aanpassingen binnen ons systeem gedaan, waarmee we onze aangesloten clubs/verenigingen het leven makkelijker willen maken binnen dit ingewikkelde proces. Dit zal een doorlopend proces zijn. Initieel zullen we vooral van de minimaal vereiste zaken uitgaan, maar uitbreidingen zullen zeker volgen.

Een overzicht van de mogelijkheden binnen AllUnited:

  • Recht van vergetelheid
  • Directe inzage/bewerking persoonsgegevens/privacy instellingen
  • Dataportabiliteit
  • Communicatie met de leden
  • Beperking in de toegangsrechten 

Meer informatie vind je hier: https://pr01.allunited.nl/manual.php?manualcode=AVG