In de nieuwste update (3.5.9) van onze ClubApp is het mogelijk om ongepaste content bij een lid, deel je moment, reactie, foto en album te melden bij de appbeheerder. Op deze manier kan de beheerder altijd geattendeerd worden op ongewenste zaken die in de ClubApp staan en deze eventueel verwijderen.

Werkwijze Melding

Klik op de reactie, foto of content en klik vervolgens op melden. Je kan nu kiezen uit de volgende punten:

  • Onjuiste informatie
  • De inhoud is kwetsend
  • Dit is spam
  • Overig

Vervolgens kan je een omschrijving toevoegen en het bericht naar de appbeheerder zenden.

Werkwijze in het appbeheer

Als de appbeheerder het beheer opent komt deze melding direct naar voren. Het is vervolgens aan de beheerder om hier wel of geen actie op te ondernemen.