Meerdere malen inschrijven voor een cursus of les is vanaf nu mogelijk. AllUnited heeft nu de mogelijkheid ontwikkeld dat een relatie zich meerdere malen kan inschrijven voor één cursus of les. Dit kan handig zijn voor het periodiek deelnemen aan dezelfde cursus met meerdere aanmeldmogelijkheden.


Praktische toepassingen


Tennispark/ vereniging, lessen in meerdere groepen

een lid schrijft zich in voor tennislessen, maar wil snel vorderingen maken en besluit meerdere keren per week een les te willen volgen. Als een les is verdeeld in groepen dan kan hij in meerdere groepen deelnemen. Hij volgt dan bijvoorbeeld een les op woensdag van 19.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 11.00 uur. Het is dan dezelfde les van 1 uur les met 4 personen bijvoorbeeld, maar hij volgt deze les twee keer en moet deze ook twee keer betalen.


Dansschool, die altijd dezelfde lessen aanbiedt

In 2013 neemt een lid deel aan een les en zegt aan het einde van het seizoen haar lidmaatschap op. In 2016 wordt zij opnieuw lid en wil weer deelnemen aan dezelfde les. In dit geval wordt deze relatie twee maal toegevoegd aan deze les, maar met een andere begin- en einddatum.


Hondenschool, meerdere honden per relatie

Bij een hondenvereniging kan iemand twee honden hebben die een les / training volgen. Beide honden moeten worden ingeschreven voor de les en betaald worden.


Activeren

U kunt deze functionaliteit snel en eenvoudig gebruiken door de standaardcontrole dat een relatie zich één keer kan inschrijven aan te passen doormiddel van het uitvinken van een vinkje. Deze controle kan worden uitgezet via instellingen > lestypen (onder de kop lessen*) > wijzigen > zet het vinkje uit: één regel per les.