Tot op heden werd bij het doorsturen van een mutatie ook een spelerspas aanvraag verstuurd als het lid nog geen foto bij de bond had. 

Binnenkort worden een aantal gegevens opnieuw tussen de bond en AllUnited gesynchroniseerd dat als resultaat kan hebben dat er passen worden aangevraagd. Om dit te voorkomen hebben we het automatisch aanvragen van een pas bij een ledenmutatie uitgezet. Als een nieuwe lid in eerste instantie nog geen pasfoto heeft, maar wel bij de bond wordt aangemeld, dan moet de vereniging die alsnog handmatig later doen als de foto wel aanwezig is.

Later dit jaar zal het aanvragen van de pas weer aangezet worden zoals voorheen.