We willen graag iedereen attenderen op het belang van sterke wachtwoorden.

We merken de laatste tijd steeds vaker dat mailadressen van verenigingen makkelijke wachtwoorden gebruiken om aan vrijwilligers te delen zodat iedereen er bij kan. Helaas zorgen deze voor de hand liggende wachtwoorden, zoals “hockey” of “tennisbal”, er vaak voor dat deze mailadressen slachtoffer worden van spammers. Met hoe meer mensen dit wachtwoord wordt gedeeld en hoe makkelijker dit wachtwoord, hoe groter de kans dat spammers hier misbruik van maken.

We proberen dit zo veel mogelijk af te vangen en spammers geen kansen te geven, maar hebben jullie medewerking hier in nodig. We willen jullie systeembeheerders vragen om na te gaan of er van dit soort mailboxen zijn binnen jullie vereniging, en indien nodig deze aan te passen. Het zou zonde zijn om vanuit de naam van jullie vereniging spam de wereld in te sturen!

Wachtwoorden aanpassen
Via de beheeromgeving van jullie mailpakket op http://mailserver1.allunited.nl:2222 kan je als systeembeheerder het wachtwoord van de mailboxen aanpassen. Kies alsjeblieft een sterk wachtwoord (kan het systeem genereren voor je) en verspreid dit wachtwoord liever niet via e-mail onder de mensen die toegang tot dit account nodig hebben. En probeer de hoeveelheid mensen met toegang tot een mailbox te beperken tot diegene die strikt noodzakelijk zijn.