Een goede voorbereiding is het halve werk, zeker in de sport. We hebben goed nieuws. Er wordt hard gewerkt aan de directe koppeling met de nieuwe ICT-omgeving TennisNet van de KNLTB, die de vervanger is/wordt van ServIT. Via deze koppeling kunnen ook de verenigingsfunctionarissen uitgewisseld worden met de bond. Hiervoor zijn nu de eerste benodigdheden aan onze zijde klaar gezet.

Om dit helemaal goed te zetten, zullen jullie als tennisvereniging nog het een en ander moeten aanpassen.

Bijgesloten een uitleg wat hiervoor nodig is.

Welke functies worden er uitgewisseld?

Bestuur

 • Algemene zaken
 • Bestuurslid
 • Public Relations
 • Bestuurslid Wedstrijdtennis
 • Lid Verenigingsbestuur
 • Penningmeester
 • Secretaris
 • Vice-Voorzitter
 • Voorzitter

Algemene functies

 • Beheerder afhangbord
 • Ledenadministratie
 • Gedelegeerd Ledenadministratie
 • Contactpersoon Clubkoers
 • Functionaris Accommodatie
 • Functionaris Automatisering
 • Functionaris Kantine
 • Functionaris PR/Spronsoring
 • Functie Vrijwilligerszaken

Sporttechnische functies

 • Functionaris Bal & Slag
 • Functionaris Tennisstimulering
 • Functionaris Jeugdtennis
 • Functionaris Tenniskids
 • Functionaris Minitennis
 • Functionaris Veteranentennis
 • Functionaris Seniorplustennis
 • Lid Senioren

Competitie gerelateerde functies

 • VCL District Dames
 • VCL District Junioren
 • VCL District Mini’s
 • VCL District Najaar
 • VCL District Voorjaar
 • VCL District Winter
 • VCL Landelijk Voorjaar
 • Contactpersoon JRC
 • Contactpersoon SRC

Wedstrijd/toernooi gerelateerde functies

 • Wedstrijdleider
 • Lid Arbitrage
 • Functionaris Arbitrage
 • Functionaris Toernooien
 • Functie OTCD
 • Functionaris Uitslagengedelegeerde
 • Functionaris Wedstrijdtennis
 • Functionaris PIP jeugd
 • Functionaris PIP Seniorplus

Hoe deze functies te koppelen?

Via het scherm Relaties >> Instellingen >> Blok Functies >> Functies  vind je de bestaande al aangemaakte functies binnen jullie vereniging. Klik hiervoor op de button SELECTEREN. Je komt dan in een filterscherm terecht, waarbij je o.a. op functiegroepen kunt filteren. Je kunt hier direct op WIJZIGEN klikken. Je zal zien dat je bij elke functie bij de kolom ‘Bondfunctie’ een van deze bovengenoemde bondfuncties kunt selecteren. Dus bij elke functie waar een match mogelijk is kan je nu de bondsfunctie selecteren. Ben je klaar dan klik je op BEWAREN.

 

Hoe deze functies aan te maken?

Bekijk eerst of je de functies die je wilt aanmaken, wilt hangen onder een bepaalde functiegroep. Is deze groep nog niet aangemaakt, ga dan naar Relaties >> Instellingen >> Functiegroepen. Maak hier eerst de groep aan waaronder je deze functie wilt laten hangen.

Ga dan naar Relaties >> Instellingen >> Blok Functies >> Functies. Klik op SELECTEREN. Filter in het volgende scherm bijv. op de functiegroep waaronder je hem wilt voegen (kan ook overgeslagen worden) en klik op WIJZIGEN. Voeg hier de functie toe, waarbij je hem koppelt aan de juiste functiegroep en de bijbehorende bondsfunctie. Andere belangrijke velden om hierbij in het oog te houden zijn:

 • ‘Blokkeer CMS’  – Voor verenigingen met een managerpakket. Wil je deze functie niet tonen op de site, dan vink je hier de checkbox aan.
 • ‘Functie e-mail’ – Vul deze in als jullie hier een verenigingsadres voor hanteren. Zo niet dan wordt de persoonlijke mail van de functionaris gebruikt.

Hoe deze functies te koppelen aan een relatie?

Dit gaat via de relatiekaart zelf. Hier kan een functie aan een relatie toegevoegd worden. Hierbij is het invullen van het veld ‘Vanaf datum’ verplicht.


Wij hopen dat jullie er zo uitkomen. Zo niet, stuur vooral een ticket in met verzoek om hulp.

Met vriendelijke groet,

 

Het team van AllUnited