Vanaf nu is het ook mogelijk om bepaalde type facturen te blokkeren voor automatisch incasso. Voor deze facturen kan de vereniging zelf kiezen welke betaalwijze er gehanteerd word. Zo kan bijvoorbeeld alleen de contributie geïncasseerd worden, maar moeten de lessen door het lid zelf betaald worden.

 

Werkwijze:
Menupad: instellingen >> factuurtypen (onder de kop factureren) Dan heb je daar het veld “vul verwerkdatum”.

Als dat is aangevinkt, dan wordt de verwerkingsdatum bij de factuur ingevuld. Een ingevulde verwerkingsdatum zorgt ervoor dat een factuur niet mee gaat met de incasso.