Als ledenadministrateur of penningmeester wil je zo nu en dan nog wel eens alle facturen van een relatie oproepen of inzien. Met de nieuwe functie in AllUnited is dit nu mogelijk.

Werkwijze:
Open de relatiekaart in AllUnited
Ga naar de Debiteurenkaart en klik op Facturen.
Onderstaand scherm zal zich openen.

In dit scherm vind je alle facturen van de gekozen relatie. Daarnaast wordt ook de betaalstatus weergeven. Staat alles netjes op groen, dan zijn alle facturen betaald. Staat een factuur op oranje of rood, dan dient deze nog betaald te worden.