Steeds meer verenigingen verlangen van hun vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Vanaf vandaag is dit nog eenvoudiger aan te vragen via AllUnited.


Praktische toepassing

Een lid van vereniging X wil naast zelf trainen ook graag een jonger team training geven. Om de achtergrond van dit lid te kunnen controleren dient de vereniging een VOG aan te vragen. Deze aanvraag wordt gefaciliteerd binnen AllUnited via het menu Relaties -> VOG aanvragen. Aan de aanvraag kan u een relatienummer koppelen, waarna de aanvraag wordt verstuurd naar Vrijwilliger OK.


Activeren

Om deze functionaliteit te activeren voor jouw vereniging kan je een helpdeskticket inschieten.