Op veler verzoek hebben we de mogelijkheid toegevoegd om na facturatie de categorie aan te passen in het activiteitenscherm. 

Binnen Allunited was het voorheen omslachtig om in het activiteitenscherm de categorie aan te passen nadat de facturatie had plaats gevonden. De hoofdreden hiervoor was om te bewaken dat een lid voor het juiste bedrag gefactureerd werd. De penningmeester heeft hiermee de garantie dat iedereen de juiste contributie betaalt. Bovendien konden anderen niet iemand zomaar van “Niet spelend lid” naar “Spelend lid” omzetten.

Een correctie kon complex zijn, zeker als er al betaald was. De factuur moest namelijk gestorneerd worden en een nieuwe factuur aangemaakt. De betaling van de oude factuur moest dan weer aan de nieuwe factuur gekoppeld worden.

Voor hockey en tennisverenigingen was het probleem niet al te groot maar voor Atletiek is dit bezwaarlijk omdat aan het einde van een kwartaal leden van Recreant naar Wedstrijd wilden maar niet altijd daarvoor hoefden te betalen.

Vanaf nu heel eenvoudig en uiteraard 100% waterdicht. 

Vanaf heden is het mogelijk, voor iemand die geautoriseerd is voor facturatie (dus meestal wel de penningmeester maar niet de technische commissie), om in het activiteitenscherm (nadat facturatie heeft plaatsgevonden) op de Categorie te klikken. Er wordt dan een scherm getoond met de mogelijkheid om de Categorie aan te passen. Na aanpassing zal het verschil in contributie getoond worden. De gebruiker heeft dan de keus om de aanpassing te doen met een factuur of zonder een factuur.

Met deze aanpassing houdt de penningmeester grip op de juiste contributie betalingen, maar is er toch flexibiliteit om de Categorie aan te passen zonder een complex proces van storneringen en vereffeningen.

In de handleiding vindt u meer informatie.