De mogelijkheden voor de e-mail zijn aangepast.

Dit betreft de volgende aanpassingen:

  1. Gebruik van de editor (alleen bij AllUnited compleet).
  2. Het versturen van een CC.
  3. Een voorbeeld email kunnen versturen (alleen bij AllUnited compleet).
  4. Een upload doen met een excel bestand om op basis van dat bestand mails te versturen.

 

 1. Gebruik van de editor bij mails

Indien organisaties gebruik maken van AllUnited Compleet, dan is het mogelijk om bij de mails die vanuit AllUnited worden verstuurd een editor aan te zetten, zodat de mails van opmaak kunnen worden voorzien. AllUnited compleet is in gebruik als de vereniging ook de website van AllUnited gebruikt. In de mail wordt dan het volgende blok getoond.

  • Facebook
  • LinkedIn

 

Maakt de organisatie ook gebruik van de website van AllUnited en bij het versturen van de emails staat de editor niet aan, maak dan een helpdeskticket aan, zodat we de editor aan kunnen zetten.

2. Het versturen van een CC

Het is nu mogelijk om een CC te versturen van een email. Dit is dus geen CC van alle individuele mails die verstuurd worden, maar een CC van de kopie van de mail, die de gebruiker ontvangt, die de mail heeft verstuurd.

In de kop van de email wordt dan in het geel gemarkeerde veld de CC ontvanger gezet.

  • Facebook
  • LinkedIn

 

3. Een voorbeeld email kunnen versturen (alleen bij AllUnited compleet)

Als de editor in gebruik is, dan is het ook prettig om een voorbeeld mail te kunnen versturen, daarom is nu ook een knop toegevoegd voor een voorbeeld mail. Deze mail wordt dan gestuurd naar de ingelogde gebruiker, die op deze knop heeft gedrukt.

Onderstaande knop kan dan gebruikt worden.

  • Facebook
  • LinkedIn

 

4. Mails versturen via een upload van excel

Sommige organisaties willen selecties doen op het relatiebestand die niet voorzien zijn met de standaard functionaliteit van AllUnited. Het is dan mogelijk om via het menupad: diversen > communicatie > etiketten/exportbestanden van relaties een download naar excel te maken. In excel de selecties te maken. Het bestand moet dan opgeslagen worden als een CSV of een XLS (oude excel formaat) bestand.

Daarna kan via het menupad: Diversen > E-mail/SMS > E-mails versturen op basis van een bestand het bestand opgeladen worden en een mail verstuurd. AllUnited maakt alleen gebruik van de eerste kolom van dit bestand. Hierin staat het relatienummer. Het emailadres wordt opgehaald uit AllUnited. De overige gegevens uit het excelbestand worden dus niet gebruikt.

Tot slot. Er liggen nog vele verzoeken om ook een bijlage bij de mail te kunnen sluiten. In de nabije toekomst zal deze functionaliteit echter niet toegevoegd worden vanwege te verwachten capaciteitsproblemen.

 

Share This