Per 25 mei a.s. is het zover. Dan treedt de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in. Dit heeft ook consequenties voor verenigingen.

Omdat wij zien dat er nu veel clubs zijn met vragen, hebben wij de meest voorkomende vragen met antwoord op een rij gezet. Deze kun je vinden op: https://www.allunited.nl/avg/.

Daarnaast heeft AllUnited een speciale handleiding geschreven waarin staat wat er AVG technisch mogelijk is in AllUnited. Deze handleiding wordt regelmatig geactualiseerd, want de AVG is een doorlopend proces. AllUnited zal blijven doorontwikkelen aan de beveiliging van de persoonsgegevens.

De handleiding AVG kan je hier vinden. Uiteraard kan je in de handleiding ook zoeken op AVG.

Wie is de contactpersoon AVG bij AllUnited?

Mochten jouw vragen nog niet beantwoord zijn op onze website of in onze handleiding, dan vragen wij jou een ticket in te sturen.

Welke functionaliteit is al gerealiseerd? 

•    De websites die nog geen beveiligingscertificaat hadden (SSL) zijn voorzien van dit certificaat. Ook hebben we HSTS geactiveerd.
•    De ledenadministrateur beschikt over de mogelijkheid om een lid de anonimiseren. Dit zorgt ervoor dat de informatie in het systeem niet meer herleidbaar is tot een natuurlijk persoon.
•    Leden kunnen in hun persoonlijke pagina op de website of in het ledenportaal hun eigen gegevens bijwerken en hun eigen privacy instellingen aanpassen.

Welke functionaliteit wordt op korte termijn gerealiseerd? 

•    Mogelijkheid tot het uitschrijven voor clubmails en nieuwsbrieven
•    Het akkoord geven op de privacy voorwaarden akkoord op inschrijfformulieren en de mogelijkheid tot het intrekken van dit akkoord.
•    Door middel van flexibele invulvelden op het inschrijfformulier kan de club haar data minimaliseren, omdat de club enkel de data opvraagt welke zij daadwerkelijk nodig heeft.

Met vriendelijke groet,
Team AllUnited