• Facebook
  • LinkedIn

Voor onze jongste jeugd worden jaarlijks twee toernooien georganiseerd door ouders van spelertjes van de Benjamins, E- en F- teams: Het Zwarte Pietentoernooi in november en Het Kuikentoernooi met Pasen. Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het komende jaar de organisatie van deze prachtige toernooien op zich willen nemen.

Eigenlijk is het de bedoeling dat de organisatie van deze toernooien iedere 2 jaar wordt overgedragen aan een volgend groepje ouders. Helaas wordt er geen gehoor gegeven aan de oproepen die zijn gedaan in de nieuwsbrief om ouders te werven. Dit heeft er o.a. toe geleid, dat Froukje de Meester, Astrid Steelink en Josette Beuk jarenlang (!) de organisatie van deze toernooien op zich hebben genomen. Hiervoor zijn wij hen ontzettend dankbaar. In 2013 zijn Marisa van Leeuwen, Liesbeth Vlemix en Jose Verlaan erbij gekomen om hun steentje bij te dragen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze klus steeds wordt doorgegeven aan “nieuwe” ouders, zodat iedereen een bijdrage levert en ouders met oudere kinderen meer kunnen gaan betekenen voor een andere jaarlaag. De organisatie van Het Zwarte Pietentoernooi en Kuikentoernooi is hartstikke leuk om te doen en met voldoende mensen hoeft het niet veel tijd te kosten.

Dit is dus een noodoproep aan ouders van de jongste jeugd! Zorg ervoor dat deze gezellige en altijd succesvolle toernooien kunnen blijven bestaan voor onze allerjongste spelertjes! Sluit je NU nog aan bij deze commissie door te mailen naar jose.moree@icloud.com en laat de jongste teams niet in de steek…..De huidige commissie zal de nieuwe leden warm verwelkomen en uiteraard uitstekend op weg helpen voor de toernooien van het nieuwe seizoen!

Marisa van Leeuwen

Liesbeth Vlemix

Jose Verlaan 

Share This