KNKB

door | aug 4, 2020 | Referenties

Op de keper beschouwd hebben wij niet specifiek gekozen voor Unify. Wij hebben gekozen om ons aan te sluiten bij de Service Organisatie Nederland Sport, die het gebruik van Unify faciliteert.Belangrijk bij de keuze voor een andere ledenadministratie was wel dat de voor onze Kegelbond gewenste functionaliteit, zoals die bij AllUnited reeds beschikbaar was, aanwezig diende te zijn, alsmede een directe koppeling met de boekhouding. Een rol speelt ook dat het bij het gebruik van Unify mogelijk is om onze wedstrijdadministratie daarin op te nemen.

Welke voordelen ziet de KNKB ook voor andere bonden?

SO Nederland Sport ontzorgt voornamelijk kleinere sportorganisatie met het aanbieden van ondersteuning op taakvlakken waarover ze zelf niet de expertise in huis hebben dan wel die ze ergens willen onderbrengen om de continuïteit te waarborgen.

Hoe wordt de achterban van de KNKB met Unify ondersteunt?

Doordat ze ook voor hun eigen administratie gebruik ervan kunnen maken.

Hoe belangrijk is het initiatief Nederland Sport voor de ontwikkeling van de sport?

Door het initiatief van SO Nederland Sport kunnen ook de kleinere takken van sport in een positie worden gebracht van waaruit ze hun sport optimaal in de markt kunnen zetten. Met ruim voldoende aandacht voor de sport zelf, zonder daarbij in te boeten op de evenzo noodzakelijke ondersteuning van afdelingen en verenigingen.

Tamara

Tamara