Voor eventjes of altijd.

Extra Services van AllUnited: Eenvoudig en 100% veilig.

(Tijdelijk) Extra handjes nodig bij administratieve handelingen? Zoals het innen van contributie? Het verwerken van de aanmeldingen, mutaties en afmeldingen? Of hulp nodig bij het opstellen van de jaarrekening of het boeken van inkoopfacturen? De Extra Services van AllUnited geven jouw vereniging ruimte voor andere zaken.

Alle informatie wordt in het systeem van de vereniging verwerkt en is 100% traceerbaar en 100% transparant.

Geen onveilige CSV-exports of transacties en direct overdraagbaar.

Direct extra handen

Laat ons jouw vereniging helpen.

De admin pakketten van Extra Services is een extra dienst waarbij we de uitvoerende financiële taken van de penningmeester met betrekking tot facturatie & debiteurenadministratie grotendeels overnemen. Of de administratie van de ledenadministrateur uit handen nemen. Wij doen dit volledig binnen het eigen pakket! Dus geen onveilige CSV-exports of transacties en altijd direct overdraagbaar.

 

“Terwijl AllUnited de administratiezaken afhandelt, kan jij focussen op innovatie en de groei van je bedrijf. Het is een fijne samenwerking met goed contact, snel bereikbaar en er wordt erg goed meegedacht.”

Jordi Deckers

Eigenaar, House of Music

“Werken met (Gerie de Vroed van) All United is een feest. All United ontzorgt ons als oud-leerlingenvereniging Semper Floreat enorm door de hele ledenadministratie te organiseren. Door de professionele dienstverlening van All United kunnen wij ons als bestuur volledig storten op activiteiten voor oud-leerlingen.”

Drs Klaas Taselaar

Praeses, Semper Floreat

Extra Services – Finance 

Maak tijd voor je leden en laat ons jouw vereniging helpen.

Extra Service – Ledenadministratie

VANAF

€60,-

PER UUR excl. BTW

Als verenigingsspecialisten beseffen wij dat ook de administratie van de vereniging belangrijk is. Ontlast jouw vrijwilligers. Zorgeloos, snel, goed, eenvoudig en tegen een zeer scherp tarief.

Inhoud Ledenadministratie: 

 • Nieuwe aanmeldingen
 • Mutaties verwerken
 • Afmeldingen afhandelen
 • Opnieuw indelen functies
 • Jaarlijkse agenda van de belangrijkste tijdstippen voor ledenadministratie
 • Intakegesprek

Extra Service – Financiële administratie

VANAF

€80,-

PER UUR excl. BTW

AllUnited neemt jouw vereniging het financiële werk uit handen. Daarnaast beschikt AllUnited over een Qualified Controller die kennis van het AllUnited systeem combineert met financiële kennis. 

Inhoud Financiële administratie:

 • Massafacturatie
 • Automatische incasso
 • Aanmaanproces (tm niveau 3) over
 • Jaarlijkse agenda van de belangrijkste tijdstippen voor facturatie/incasso
 • Verwerking bankmutaties in de boekhouding
 • Aanleveren incassobestand bij de bank ter verwerking
 • Intakegesprek

Meer Extra Services

Invoeren begroting (1x per jaar)

Begrotingen worden door diverse commissies ingediend bij de penningmeester. Bij goedkeuring door de penningmeester kan deze begroting worden opgenomen binnen AllUnited, zodat er gedurende het boekjaar een goed overzicht is hoe het financieel binnen de commissie verloopt.

 

Prijs indicatie: 1 uur (€80 per uur)

Verwerking inkoopfacturen

De penningmeester verstuurt alle facturen digitaal naar een AllUnited postbus. Deze postbus verzorgt dat de tekst wordt verwijderd en de pdf klaar wordt gezet voor vastlegging in de administratie. AllUnited boekt de factuur en verzorgen periodiek een betaalbestand voor de penningmeester, welke kan worden ingelezen bij de bank. Door het inlezen van het bankafschrift wordt de crediteurenadministratie verzorgd. Vervolgens koppelen we de pdf aan de inkoopfactuur. Dit waarborgt een gemakkelijke controle voor de kascommissie.

Prijs indicatie: €3,50 per inkoopfactuur

Jaarafsluiting (1x per jaar)

AllUnited beschikt over een Qualified Controller die kennis van het AllUnited systeem combineert met financiële kennis en die daardoor uitstekend in staat is de verenigingen snel en adequaat te helpen bij het opstellen van de jaarrekening.

Vergelijking van de cijfers omtrent contributie opbrengsten, aantal leden en de belangrijkste cijfers. Het debiteurenbeheer wordt onder de loep genomen. De tussenrekeningen en balansposten worden geanalyseerd.

Eventueel krijgt de vereniging een verslag van de bevindingen en op basis daarvan aanbevelingen voor de jaarrekening. Zo’n analyse kan de vereniging ook helpen de kascommissie te ondersteunen, omdat deze dan gebruik kan maken van de controles die door een onafhankelijke derde zijn uitgevoerd.

 

Prijs indicatie: 2-4 uur (€80 per uur)

BTW-aangifte

AllUnited boekt per kwartaal de BTW via een BTW journaalpost. AllUnited levert deze gegevens aan richting de penningmeester voor de aangifte of de vereniging verzorgt de inloggegevens, zodat wij de aangifte kunnen doorvoeren. Na de aangifte kan de penningmeester het verschuldigde bedrag m.b.t. de aangifte overboeken.

 

Prijs indicatie: €125 per BTW-aangifte

Maandrapportages W&V

Duidelijke inzichten in jouw financiën? Wij kunnen maandrapportages Winst & Verlies voor je opstellen.

 

Prijs per rapportage: €50

Opfriscursus penningmeester

Behoefte aan wat extra ondersteuning op het gebied van de facturatie en boekhouding? Of is er een nieuwe penningmeester in het bestuur gekomen? Volg een cursus betreffende jullie financiële administratie.

 

Prijs indicatie: €160 (2 uur)

Opfriscursus ledenadministateur

Behoefte aan wat extra ondersteuning op het gebied van de ledenadministratie? Of is er een nieuwe ledenadministrateur gevonden? Volg een cursus betreffende jullie ledenadministratie.

 

Prijs indicatie: €160 (2 uur)

Club specifieke rapportages

Duidelijke inzichten in jouw data? Wij kunnen club specifieke rapportages voor je opstellen, zodat je meer inzicht krijgt in jouw data.

 

Prijs per rapportage: €50

(Bar) diensten inrichten

Verplichte diensten draaien? Een goed (bar) diensten schema en vrijwilligers een automatische herinnering sturen? Wij kunnen jou helpen met het inrichten van de vrijwilligers diensten.

Prijs indicatie: €160,- (2 uur)

Extra inschrijfformulieren

Heeft de vereniging meerdere inschrijfformulieren benodigd op de website? Zowel eenvoudige als complexe formulieren kunnen wij realiseren. Afhankelijk van de complexiteit van het formulier hebben we een richtlijn van 30 min – 4 uur.

Prijs uur: €80,-

Overige werkzaamheden

Sommige werkzaamheden vallen niet te categoriseren. Deze werkzaamheden vallen onder overige arbeid.

 

Prijs indicatie: €80 per uur

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

Meld je aan en ontvang elke maand onze laatste update!