De meest gestelde vragen over AllUnited

Gymnastiek FAQ’s

Algemeen

Is het mogelijk om vanuit AllUnited een lid of groepen leden te mailen?

Het is zowel mogelijk om een individueel persoon als een groep personen te mailen. En mocht je verschillende petjes op hebben binnen jouw vereniging, kan je ook mailen vanuit verschillende e-mail adressen. Hiervoor kan je gewoon bij je huidige email beheerder blijven. Het kan wel zijn dat jouw beheerder een SPF-record dient te activeren om te voorkomen dat jouw e-mail als SPAM wordt gekenmerkt.

Eerst website, dan ledenadministratie mogelijk?

Daar het gymseizoen net weer begonnen is, hebben we de nodige moeite gedaan om onze gegevens weer te updaten. Zou het ook mogelijk zijn om eerst de website te doen en later de ledenadministratie, zodat we geen dubbele administraties hoeven te voeren?

Geen punt. We begrijpen dat jullie niet op zoek zijn naar meer werk dus daar denken we graag in mee. Let wel, de ledenadministratie is wel benodigd om jouw leden in te laten loggen binnen jullie website of ClubApp. Dat betekent dat we in gezamenlijk overleg bepalen welk moment geschikt is om deze tweede fase definitief door te voeren.

Hoe gaat AllUnited om met gemeentelijke subsidie regelingen zoals Jeugd Sportfonds?

Dat is afhankelijk van de werkwijze binnen elke vereniging, daar deze nogal verschillen. Er zijn zelfs verschillende werkwijze mogelijk binnen dezelfde gemeente. Meestal werken we met een factuurverzamelaar, waardoor de factuur op de correcte wijze wordt aangepast. Tevens resulteert dit in een gemakkelijk overzicht welke de vereniging kan aanleveren bij de gemeente.

Kan je met meerdere mensen tegelijk inloggen en in hetzelfde scherm?

Dat is mogelijk. Tevens kan de vereniging zelf beheren wie welke autorisaties ontvangt via gebruikersprofielen. Het aantal gebruikers is ongelimiteerd.

Digitaal inschrijven ook mogelijk met externe site?

Ja, ook dit ondersteunen wij. Binnen jullie huidige website kunnen we inschrijfformulieren via een directe link tonen of via een i-frame. 

Bij beide oplossingen staat het formulier onder https voor het veilig versturen van de informatie. Bij een directe link gaat de bezoeker naar een aparte tab of venster.Bij een i-frame blijft de bezoeker op de website, maar kijkt de bezoeker tegen een “stuk AllUnited” aan binnen jullie huidige website. Beide oplossingen worden gebruikt, dus het is de voorkeur van de vereniging wat hierin bepalend is. 

Is het mogelijk om rapportages te downloaden voor Excel?

Dit is mogelijk. Er zijn verschillende formaten van export mogelijk, waaronder Excel.

Is het systeem AVG Proof?

AllUnited is AVG Proof. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op onze website, waar een speciale pagina voor AVG en AllUnited hebben gerealiseerd.

Is de ClubApp AVG Proof?

Ook onze clubapp is AVG Proof. Op onze website wordt de AVG en de app tevens besproken op onze AVG pagina.

Kan je via jullie systeem ook aanmelden voor wedstrijden?

Nee, dit verloopt nog via het systeem van de KNGU.

Is er een specifieke webbrowser benodigd of draait het systeem op alle webbrowsers?

Het systeem wordt ondersteund voor alle gangbare webbrowsers. Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer en Safari. Komt er een nieuwe gangbare webbrowser bij, gaan wij deze tevens ondersteunen.

Is er ook een helpdesk en wanneer is deze bereikbaar?

De helpdesk is op verschillende wijzen te bereiken. Telefonisch tijdens kantoor uren of per e-mail. Onze voorkeur betreft echter via tickets. Op deze wijze komen jullie vragen gelijk op de goede bestemming binnen en kunnen meerdere personen jullie vragen van antwoord voorzien. Het is hierbij mogelijk om een prioriteit mee te geven. Bij de hoogste prioriteit (Storing) ontvangen diverse personen binnen AllUnited hiervan persoonlijk een melding zodat (indien benodigd) zij gelijk actie kunnen ondernemen.

Hoe lang is het systeem niet beschikbaar bij een nieuwe release?

Ons systeem blijft beschikbaar ook bij nieuwe ontwikkelingen of updates.

Kan je meerdere functies aan een persoon koppelen (bijvoorbeeld ledenadministrateur en penningmeester)?

Ja dit is mogelijk. Op de relatiekaart kunnen er functies worden vastgelegd met ieder een start en einddatum. Hierdoor kan een relatie een of meerdere functies tegelijk toegekend krijgen en is er een overzicht van alle functies die de relatie heeft gehad binnen de vereniging.

Ook op de gebruikersaccounts kan je verschillende gebruikersprofielen aan een gebruiker koppelen. Welke rechten een gebruiker krijgt bepaald de systeembeheerder van de vereniging. Op basis van deze rechten kan de gebruiker zijn/haar taken uitvoeren in de administratie.

Is de helpdesk inclusief bij Members?

De helpdesk is via tickets (interne email rechtstreeks naar onze support afdeling) bereikbaar. Zijn tickets gemakkelijk te beantwoorden, zullen deze van antwoord worden voorzien. Is de vraag complexer en zal dit meer dan 15 minuten werk betreffen, dan zal dit bij voorbaat worden aangegeven inclusief de kosten. Pas als de vereniging akkoord geeft, gaan wij dan met dit vraagstuk aan de slag. Zo voorkomen we verkeerde verwachtingen voor beide partijen.

Hoe groot moet jouw vereniging zijn (leden aantal) waardoor members interessant wordt?

Daar zien wij tot op heden geen verband. Zowel kleine als grote verenigingen maken gebruik van deze oplossing. Het zal vooral zitten in de functionele wensen die binnen de vereniging leven.

Kan je klein beginnen en het pakket later uitbreiden?

Ja natuurlijk, dit is geen enkel probleem.

Wij zijn een omni vereniging, welke kosten gaan er dan spelen?

Wanneer jouw vereniging meerdere sporten aanbiedt en dus leden heeft die niet bij de KNGU aangesloten zijn, dan zullen de jaarlijkse kosten van €0,50 per actief lid niet door de KNGU vergoed worden. Over deze leden zal de vereniging zelf de jaarlijkse kosten dienen te betalen. Afhankelijk van de sport kan het voorkomen dat deze leden weer met een andere bond uitgewisseld kunnen worden.

Conversie en KNGU koppeling

Wanneer is de KNGU koppeling gereed?

De interface tussen de KNGU en AllUnited is sinds juli 2020 live gegaan. 
Deze koppeling verzorgt uitwisseling van aanmeldingen, mutaties en afmeldingen tussen het verenigings- en bondssysteem. 

Welke gegevens worden met de KNGU uitgewisseld?

Deze definitieve data set is op onze website vermeldt op de pagina AVG onder het kopje AVG en de bond.

Welke data komt mee in de conversie?

Alle gegevens waarmee we een goede inrichting kunnen faciliteren zodat de vereniging gelijk verder kan met het voeren van haar administratie.
Hierbij geldt wel dat de kwaliteit van de data belangrijk is, dus om een extra controle hierop uit te voeren.
Tevens zien we dat verenigingen dit moment ook aangrijpen om hun administratieve blauwdruk enigszins aan te passen vanwege de nieuwe mogelijkheden.

Hoe krijg ik mijn data uit DigiMembers?

Bij de start van de implementatie is een van de eerste stappen de vraag of verenigingen hun data in DigiMembers kunnen controleren. Als deze data is goedgekeurd, kunnen de exportbestanden worden opgevraagd. Deze bestanden worden gebruikt om AllUnited mee in te richten, zowel de ledenadministratie als de facturatie. Wanneer het systeem goed genoeg is ingericht, wordt de koppeling met de KNGU geactiveerd. Vanaf dat moment wordt DigiMembers op alleen lezen gezet en kan de actuele financiële historie worden geëxporteerd. Tot dit moment blijft DigiMembers beschikbaar om te kunnen facturen en ledengegevens door te voeren richting de KNGU.

Is er een implementatietool beschikbaar wanneer je zelf de implementatie doet?

Bij de implementatie beschikt ook de vereniging over een implementatietool. Vanaf de eerste stap (het inlezen van de data bestanden) tot en met de laatste stap (definitief maken van de conversie).

Is er een handleiding voor de conversie? En kan je een proefconversie draaien voor je een eindconversie?

Er is een handleiding voor de conversie aanwezig, welke op dit moment door een selecte groep gymnastiekverenigingen wordt getest. Met de drie exportbestanden vanuit DigiMembers kan je meerdere proefconversies maken totdat je als vereniging akkoord bent en de eindconversie bevestigt.

KNGU loket - hoe worden inschrijvingen voor wedstrijden doorgezet?

Deze gegevens worden niet via de koppeling met de KNGU uitgewisseld.
Deze inschrijvingen verlopen daarom via het KNGU loket.

Als mijn vereniging kiest voor AllUnited, moet ik dan DigiMembers nog gebruiken?
Zodra de koppeling tussen de KNGU en AllUnited is gerealiseerd, heb je DigiMembers niet meer benodigd. Deze koppeling (alias KNGU interface) wordt op dit moment hard aan gewerkt en wensen we per 1-1-2020 te hebben gerealiseerd, inclusief het testen met onze huidige gymverenigingen.
Kunnen we binnen AllUnited ook niet leden van de KNGU vastleggen?

Binnen AllUnited kunnen allerlei relaties worden vastgelegd, zo ook niet KNGU leden. 

Deze leden worden, indien dit de afspraak is tussen de vereniging en de KNGU, dan ook niet uitgewisseld met de KNGU. 
Dit is allemaal mogelijk vanuit onze omni gedachte, waarin verschillende afdelingen binnen één entiteit verschillende administratieve stromingen kunnen hebben. 

Kan de boekhouding van het lopende jaar ingeladen worden?

We beperken ons daarom tot de balansen en resultatenrekeningen van afgelopen jaren. Alle boekingen meenemen, is niet mogelijk. Financiële data overzetten, is een lastiger traject. 

Hoe zijn back-ups geregeld?

Iedere nacht wordt er een back-up gemaakt van de database en de klant-website.
Deze worden beide naar een ander datacentrum getransporteerd. Slechts enkele personen binnen AllUnited hebben toegang tot deze back-ups. Ter informatie: De database back-up wordt 30 dagen bewaard en de website back-up 7 dagen. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website met als onderdeel AVG en AllUnited

Worden oud leden ook geconverteerd?

Als de vereniging de oud leden wenst mee te nemen, dan kunnen deze worden geconverteerd.

Zijn de kosten voor de persoonlijke cursus per persoon of per vereniging?

De opleidingskosten zijn per vereniging. Als er meer mensen willen aansluiten tijdens de opleiding/uitleg, dan juichen wij dat alleen maar toe.

Ledenadministratie

Hoe kunnen leden hun mutaties m.b.t. hun gegevens aan de ledenadministratie doorgeven?

Deze mutaties zijn via de app, ledenmodule of een AllUnited website door te geven.
Elke vereniging heeft de keuze om leden hun gegevens direct zelf aan te laten passen of eerst via goedkeuring van de ledenadministratie.

Zijn meerdere mailadressen op één relatiekaart mogelijk?

Meerdere emailadressen achter één relatie is mogelijk door deze adressen met een puntkomma te scheiden. Naast een emailadres voor de communicatie richting de relatie beschikken we ook over de mogelijkheid om een emailadres te administreren waar de factuur naartoe verstuurd dient te worden.

Hoe wordt er omgegaan met toestemming voor gebruik beeldmateriaal?

Een lid kan privacy instellingen doorgeven aan de vereniging, waaronder gebruik beeldmateriaal.
Deze privacy instellingen kunnen op het inschrijfformulier worden meegenomen of bij een eerste keer inloggen in de ledenmodule.
Deze gegevens via de app doorgegeven, werd recentelijk door een gymvereniging gevraagd.
Dit was nog niet mogelijk maar staat nu op de planning om op korte termijn te ontwikkelen.

Blijft de ledenadministratie dezelfde taken houden als nu in Digimembers?

Dat is een keuze aan de vereniging hoe je taken binnen de vereniging wenst te verdelen. 
De standaard gebruiksprofielen van de ledenadministratie van beide systemen zullen een hoge mate van overeenkomsten hebben. 

Kort door de bocht; nieuwe leden aanmelden, beheer inschrijfformulieren, ledenmutaties bijhouden, leden afmelden en de administratie gelijk houden met de KNGU (via de interface). 
Het delen van lijstjes met de meeste actuele ledengegevens kan je als ledenadministratie blijven doen. 

Wij raden echter aan om structurele ledenlijsten als selecties op te stellen en de juiste personen en/of functies hiervoor kijkrechten te geven. 
Ook als ledenadministratie kan je een lid of groepen leden mailen en deze communicatie vastleggen in de backlog bij de persoon zelf. 

Welke mogelijkheden ziet AllUnited om de lesplanning te vereenvoudigen?

Rondom de lessen worden gym specifieke planborden op basis van lessen ontwikkeld. Lessen plannen binnen jouw beschikbare accommodaties en deelnemers en/of trainers plannen binnen de lessen. Hierbij kunnen we goed gebruik van onze ervaringen met teamsporten waarvoor we deze functionaliteit al geruime tijd ontwikkeld hebben.

Blijven oud leden ook in de database?

Oud leden blijven in jullie database staan. Al dan niet geanonimiseerd. Voor de historische overzichten bewaren we enkele gegevens (bijv. leeftijdsopbouw van de leden 5 jaar geleden), binnen de richtlijnen van de AVG.

Kort door de bocht; nieuwe leden aanmelden, beheer inschrijfformulieren, ledenmutaties bijhouden, leden afmelden en de administratie gelijk houden met de KNGU (via de interface).
Het delen van lijstjes met de meeste actuele ledengegevens kan je als ledenadministratie blijven doen.

Wij raden echter aan om structurele ledenlijsten als selecties op te stellen en de juiste personen en/of functies hiervoor kijkrechten te geven.
Ook als ledenadministratie kan je een lid of groepen leden mailen en deze communicatie vastleggen in de backlog bij de persoon zelf.

Kan je eenvoudig jubilarissen zien?

Dit inzicht is mogelijk via een selectie. De meest voor de hand liggende manier om deze inzichtelijk te maken, gaat op basis van de vanaf en tot en met datum. Andere oplossingen betreffen een functie of een vrij veld genaamd “jubilarissen”.  

Gericht mailen naar groepen mogelijk?

Vanuit de selecties is de actie mogelijk om geselecteerde personen/groepen gericht te mailen.
Daar waar je binnen de vereniging meerdere petjes op kan hebben, kan je kiezen vanuit welk e-mailadres je deze mail wenst te versturen. Tevens is het mogelijk om deze uitgaande e-mail in het logboek vast te leggen bij de geselecteerde personen/groepen. 

Lesplanning

Onze vereniging administreert wachtlijsten en proeflessen nu op aparte lijsten. Kan dit ook in AllUnited worden ondergebracht?

Binnen de inschrijfformulieren kunnen er twee opties worden bewandeld. De eerste optie is dat nieuwe leden zich inschrijven via het reguliere inschrijfformulier op de website en op de status wachtlijst of proefles worden geplaatst. Een andere manier is dat relaties al in een lesgroep worden geplaatst en binnen deze lesgroep op de wachtlijst of status proefles worden gezet. Op deze manier kan men overzicht houden welke relaties nog op de wachtlijsten staan en bij een plaatsje de relatie kan oproepen.

Welke mogelijkheden ziet AllUnited om de lesplanning te vereenvoudigen?

Rondom de lessen worden gym specifieke planborden op basis van lessen ontwikkeld. Lessen plannen binnen jouw beschikbare accommodaties en deelnemers en/of trainers plannen binnen de lessen. Hierbij kunnen we goed gebruik van onze ervaringen met teamsporten waarvoor we deze functionaliteit al geruime tijd ontwikkeld hebben.

Is er ook een mogelijkheid om de presentielijsten te printen voor de trainers?

Deze mogelijkheid is standaard aanwezig. Ook al binnen AllUnited GymClub Members.

Is er een leerling volgsysteem aanwezig?

In het AllUnited systeem is er een mogelijkheid om gebruik te maken van een leerling volgsysteem. Deze module is een onderdeel van het Club Connect pakket. Je kan in deze module zelf allerlei beoordelingstypes aanmaken waarop de sporters beoordeeld kunnen worden. Vooral binnen de zwemlessen wordt deze module veelal gebruikt.

Kijkende naar gymnastiek zijn er op dit moment een aantal aanbieders die specifieke gymnastiek beoordelingen aanbieden, denk hierbij aan Beter Turnen en Kleuren Turnen. Op dit moment loopt het gesprek met Beter Turnen voor een eventuele samenwerking.

Facturatie & boekhouding

Ondersteunt AllUnited ook complexe facturatie mogelijkheden zoals staffel per lesuur of afwijkende lesduren?

AllUnited beschikte al over uitgebreide mogelijkheden maar deze mogelijkheden hebben we bijgebouwd. Facturatie op basis van het aantal lessen of de totale tijdsduur van de lessen bij elkaar opgeteld of verschillende tarieven per lesuur aan de hand van een facturatiesleutel (bijv. 1e uur € 50, 2e uur € 45, 3e uur € 40, etc.) of via presentie bij lessen.

Maar ook lessen factureren richting het lid die (verenigings-)seizoenen overlappen, is al mogelijk gemaakt.

Zijn uitzonderingen per lid in de contributie mogelijk?

Het systeem berekent op basis van jullie rekenregels automatisch wat de bedragen dienen te zijn.
Je hebt als penningmeester altijd de mogelijkheid om dit aan te passen of te corrigeren, zolang de facturen in concept staan.
Daarnaast beschik je als vereniging ook nog over het veld “facturatie instructies”.
Hier kan je (meerdere gebruikers ook mogelijk) de bijzonderheden voor een volgende factuur vermelden (bijv. € 15 korting vanwege blessure).
Maak je de conceptuele facturen definitief, worden deze facturen niet doorgeboekt.
Pas als jij als penningmeester de goedkeuring hebt gegeven, wordt deze factuur definitief gemaakt.

Kan je inschrijfgeld automatiseren en zo instellen dat oud leden niet opnieuw hoeven te betalen?

Ja, ook dit wordt ondersteund. 

Wij incasseren 1x per jaar contributie. Als een lid halverwege jaar is geblesseerd, rekenen wij handmatig de restitutie uit. Kan dit geautomatiseerd worden?

We kunnen deze rekenregel automatiseren zodat de juiste financiële correctie plaats vindt.
Of hier kosten bij spelen, zal afhankelijk zijn of we deze rekenregel reeds voor andere verenigingen hebben gerealiseerd. We zien de details omtrent deze rekenregel dan ook graag tegemoet zodat we dit voor jullie vereniging kunnen uitzoeken.

 

Worden facturen standaard per mail verstuurd?

Wij raden aan om de facturen eerst per email te versturen. Deze facturen zullen vervolgens batchgewijs worden verstuurd om te voorkomen dat de facturen door de mailproviders worden gezien als spam. Het komt voor dat sommige e-mailadressen mogelijk foutief zijn of dat er geen mailadres bekend is op de relatiekaart. Deze facturen kan je dan per post versturen (indien gewenst met een andere lay-out waarbij het lid wordt verzocht zijn mailadres aan te passen in de administratie). 

Ook voor leden die de voorkeur hebben om de factuur sowieso per post te ontvangen, kan een andere template worden gehanteerd.

Het is mogelijk om extra administratieve kosten te rekenen voor facturen per post.
Overigens kan de vereniging er ook voor kiezen om de facturen niet te versturen, maar dat is minder gebruikelijk.
Via de ledenmodule of via een AllUnited website zijn hun facturen en openstaande posten inzichtelijk.

Hoe kunnen wij het jeugdsportfonds factureren?

Door het opnemen van een factuurverzamelaar verzamelt ons systeem automatisch alle leden die in aanmerking komen voor deze regeling. Vervolgens kan je dit lijstje met leden inclusief de benodigde informatie doorsturen naar de verantwoordelijke instantie.

Kan je een factuur crediteren?

Als penningmeester beschik je over diverse instrumenten. Je kan facturen storneren, waarbij het systeem automatisch een creditnota aanmaakt en het lid weer klaar zet om opnieuw gefactureerd te worden. Als penningmeester kan je nu de benodigde aanpassingen doorvoeren en vervolgens de facturatie draaien met de nieuwe correcte bedragen als gevolg.

Tweede optie betreft het veld “facturatie instructies”. Dit veld zorgt ervoor dat deze facturen na het massaal factureren niet al zijn geboekt. Om deze facturen te boeken, dient de penningmeester eerst te bekijken wat de facturatie instructie betreft en daarna kan deze factuur worden geboekt, indien penningmeester akkoord geeft. 

Laatste optie is om het systeem de financiële gevolgen van de aanpassing (bijv. van actief naar rustend lid) te laten uitrekenen. Vervolgens kan de penningmeester kiezen om dit bedrag wel of niet als factuur te boeken. Grote bedragen zullen tot een factuur worden omgezet, kleine bedragen zullen eerder als incidentele baten worden weggezet. 

Kan je leden automatisch een factuur sturen bij het aanmaken van een incasso bestand?

Facturen kunnen zowel digitaal als per post worden verzonden. Tevens zijn de eigen facturen inzichtelijk voor het lid via de ledenmodule. 

Kun je ook los facturen versturen met iDeal (voor bijvoorbeeld een ledenkamp) of is Boekhouding XL hiervoor nodig?

iDeal is een losse module die zowel binnen GymClub Members als Boekhouding XL door de vereniging geactiveerd kan worden.
Naast diverse betaalwijzen zijn ook eigen betalingstermijnen voorhanden.
Handig bij een seizoen van 12 maanden met een factuur in 10 termijnen, waarbij in de laatste 2 maanden geen termijn meer wordt geheven.

Kan boekhouding XL ook later aangeschaft worden?

Boekhouding XL kan ook in een latere fase worden geactiveerd. 

Binnen mijn incasso contract met de bank is een maximum opgenomen. Hoe gaat AllUnited daar mee om?

Binnen de instellingen van automatische incasso leggen we de variabelen uit het incasso contract met jullie bank vast.
Hierdoor zal ons systeem rekening houden met deze variabelen binnen het incasso traject.

Hoe wordt er omgegaan met automatisch incasso machtigingen in het digitale inschrijfformulier?

De bank verlangt een handtekening van het lid. Een vinkje of artikel in de algemene voorwaarden is niet afdoende.
Heeft een lid een inschrijfformulier ingevuld, ontvangt het lid een ingevuld formulier voor goedkeuring automatische incasso per email.
Het lid kan dit formulier tekenen en retourneren, waarna dit bij het lid in de documentenkluis kan worden vastgelegd.
Gedurende dit jaar wordt een oplossing ontwikkeld waarmee verenigingen volledig digitaal hun goedkeuring omtrent automatische incasso kunnen realiseren.

Incassobestanden aanmaken via AllUnited mogelijk?

Ook dit proces wordt ondersteund. Inclusief de juiste uitwerking bij meerdere betalingstermijnen en verschillende betalingswijzen.

Is een automatische koppeling met de bank binnen AllUnited aanwezig?

Op dit moment beschikken we niet over een automatische koppeling.
De huidige werkwijze betreft digitaal inlezen van de bankbestanden en automatisch herkennen van de posten.
Posten die niet worden herkend, worden op een tussenrekening geplaatst.
Deze posten dienen door de penningmeester tot de juiste grootboekrekening te worden herleid.
Vanwege de toenemende vraag vanuit verenigingen voor een automatische koppeling met de bank zijn we deze optie wel aan het onderzoeken.

Is debiteurenbeheer met minder arbeid mogelijk?

Op dit moment dient mijn penningmeester de bankafschriften te printen om deze vervolgens met de hand na te lopen voor een correct debiteurenbeheer. Kan dit voortaan digitaal?
AllUnited ondersteunt het digitaal inlezen van de bankafschriften waarbij we zoveel als mogelijk proberen te herkennen en automatisch te boeken. De twijfelgevallen dient de penningmeester via de tussenrekening naar de correcte grootboekrekening te boeken. Is de tussenrekening leeg, kan de penningmeester aan de slag met de debiteurenadministratie inclusief aanmaningen e.d.

Onze vereniging werkt op dit moment met een ander boekhoudsysteem en dat willen we graag zo houden. Is dat mogelijk?

AllUnited beschikt over een eigen boekhoud systeem wat speciaal ontwikkeld is voor en door verenigingen. Het is echter mogelijk om je huidige boekhoud systeem te blijven hanteren. Wij adviseren om de ledenadministratie, facturatie en debiteurenbeheer bij AllUnited te houden, maar deze keuze is vanzelfsprekend aan de vereniging. Waar jullie het financiële proces wensen te verdelen of een spreekwoordelijke knip wensen te leggen.

Is er een automatische koppeling met een externe boekhoudpakket mogelijk?

Op dit moment wordt er in samenspraak met de vereniging gekozen waar de knip wordt gelegd.
Vanuit AllUnited volgt een rapportage die binnen het externe boekhoudpakket kan worden ingelezen.
Wij raden de verenigingen aan om de ledenadministratie en debiteurenadministratie wel in één systeem te doen vanwege het gemak en overzicht.
Meerdere gymnastiekverenigingen hebben aangegeven dat zij graag over een automatische koppeling wensen te beschikken.
We zijn aan het bekijken welke mogelijkheden er aanwezig zijn om met een aantal externe boekhoudpakketten te koppelen.

Declaraties ook mogelijk via app/site en meteen in de boekhouding?

Met Boekhouding XL is het mogelijk om een declaratie formulier te realiseren, welke in diverse communicatiemiddelen (app, site of ledenmodule) kan worden getoond. Indien dit formulier wordt ingevuld, komt dit binnen bij de penningmeester welke deze declaraties kan goedkeuren.

Wat is het verschil tussen Boekhouding Light (gratis versie) en Boekhouding XL (betaalde versie)?

Boekhouding Light richt zich op het debiteurenadministratie. Berekenen van de contributies en bondsgelden op de factuur, versturen van de facturen, innen van deze bedragen inclusief een aanmaanproces.
Boekhouding XL richt zich op de gehele financiële administratie van de vereniging. Crediteurenadministratie, declaraties, investeringen, begrotingen, meer financiële rapportages.

Is het mogelijk om storneringen zichtbaar te maken in de administratie?

De storneringen worden vanuit het digitale bankafschrift bij de persoon vastgelegd. Een overzicht van de storneringen is mogelijk maar ook bij een relatie is de stornering zichtbaar. Hier is overigens niet alleen de stornering zichtbaar maar het gehele financiële verhaal van dit persoon. 

Kunnen facturen digitaal worden verzonden?

Ja, dit is mogelijk. Naast het digitaal versturen, wordt ook het versturen per post of niet versturen van de facturen ondersteund. 

Is er een financieel jaaroverzicht mogelijk?

De vraag is wat er onder een financieel jaaroverzicht wordt verstaan. Uit Members kan een jaaroverzicht omtrent de debiteurenadministratie volgen. Zou een vereniging werken met onze boekhouding (Boekhouding XL) kan een volledig jaaroverzicht volgen.

Is er een automatische bankkoppeling of moet handmatig worden ingelezen?

Vanuit AllUnited is een incasso batch aan te maken die ingelezen kan worden bij de bank. Binnen de bank kan het bankafschrift digitaal worden gedownload en worden ingelezen binnen AllUnited. Binnen AllUnited wordt vanaf het bankafschrift zoveel als mogelijk herkend en geboekt. Posten die niet worden herkend, worden op een tussenrekening geboekt welke de penningmeester handmatig dient te boeken op de juiste grootboekrekening. Er is op dit moment dus geen sprake van een volledige automatische bankkoppeling (waarbij er om een bepaalde tijd automatisch alle nieuwe posten vanuit de bank in het systeem worden geladen). Hier wordt wel gekeken naar gekeken om dit te ontwikkelen maar staat nog niet op de planning.

Zijn er verschillende contributiestructuren mogelijk?

Binnen AllUnited Club Members is het mogelijk om verschillende soort contributies op een relatiekaart vast te leggen met verschillende betalingstermijnen. Dit kan per jaar, kwartaal, maar ook per maand zijn. Op deze manier kunnen er verschillende soorten lidmaatschappen worden aangemaakt met allen hun eigen rekenregels. Eventueel kan er zelfs ook op basis van presentie in de lessen worden gefactureerd.

Is het mogelijk om eenvoudig een factuur te downloaden binnen het systeem?

Op de relatiekaart kan je alle gegevens van de relatie inzien, waaronder ook de financiële zaken. Door een factuur te openen kan je de factuur inzien en eventueel naar een PDF bestand downloaden.

ClubApp

Is er een light versie van de app of moeten we die los aanschaffen?

Onze app is in drie varianten beschikbaar: Start, Plus en Premium.
De ClubApp Start betreft de gratis variant en richt zich op een informerende functie.
De ClubApp Plus en ClubApp Premium betreffen betaalde varianten en richten op naast de informerende ook op interactieve functies met jouw leden.

Jullie stellen een gratis app variant ter beschikking. Welke functionaliteit is hierbij aanwezig?

Het betreft een app die zich richt op een informerende functie richting jouw leden. Dit omvat persoonlijk profiel, relatie mutaties, nieuwsberichten + reageren, push berichten, clubagenda, ledenlijst, bestuur en een eigen app beheer omgeving. In deze beheer omgeving kan je zelf bepalen wat je wel of niet toont in jouw app.

Zo is het ook mogelijk om eigen webpagina’s te tonen, bijvoorbeeld het laatste nieuws van jouw website of een sponsor.

Is het mogelijk om trainersuren te declareren via app?

Een trainer (of andere functie zoals trainers coördinator) kan de eigen trainingen via digitale presentie invullen via de backoffice, de ledenmodule en AllUnited website.
Er is een optie om leden hun aanwezigheid door te laten geven richting de trainer.
Op dit moment wordt nog gewerkt aan de digitale presentie van kader.
De uitdaging zit in de integratie met het achterliggende financiële proces waar we in een volgende fase mee aan de slag wensen te gaan (uitbetalen trainersvergoedingen).
Deze module zal binnen de gratis app als betaalde module worden aangeboden.
Binnen betaalde versies van de app is deze module standaard inbegrepen.

Digitale presentie in app mogelijk voor trainers?

Er wordt op dit moment aan de aanwezigheid van digitale presentie in de app voor trainers door onze app bouwers gewerkt. Op korte termijn wensen we ook deze module te hebben afgerond, inclusief de administratie van de uren van het aanwezige kader bij een les.

Website

Is een digitaal inschrijfformulier mogelijk?
Bij elke variant levert AllUnited een digitaal inschrijfformulier mee, welke de vereniging kan gebruiken. Overigens hoef je niet over een website van AllUnited te beschikken. Ook op jullie huidige website kunnen we dit formulier mogelijk maken via een directe link of een iFrame.
Is het inschrijfformulier ook op de (bestaande)website te plaatsen?

Het inschrijfformulier kan op zowel een geïntegreerde AllUnited website als een bestaande website van de vereniging worden geplaatst. Wij plaatsen het inschrijfformulier d.m.v. een iframe op de site. Dit is dan eigenlijk een stukje AllUnited binnen de bestaande site. Schrijft een nieuw lid zich in via dit inschrijfformulier, dan kan deze inschrijving direct naar voren in de administratie van de vereniging en hoeft de data niet meer handmatig overgezet te worden.

Worden nieuwsberichten van de website automatisch doorgezet naar de ClubApp?

Als de vereniging gebruik maakt van een website van AllUnited wel. Maak je als vereniging gebruik van een eigen website, kan je via de beheer omgeving van de app de benodigde webpagina opnemen als link in de app.
Een andere iets technischere oplossing: artikelen zijn ook via een rss-feed in de app te delen.

Zijn nieuwsbrieven een onderdeel van de Website XL?

Dit betreft een losse optionele module, die vanwege onze integratie, persoonlijk relevante nieuwsbrieven kan realiseren. Elke nieuwsbrief ontvanger krijgt zijn of haar eigen informatie inzichtelijk zoals eigen agenda punten.

Onze digitale nieuwsbrief wordt altijd afgenomen in combinatie met een website van AllUnited. Wens je als vereniging te werken met een losse nieuwsbrief functionaliteit zijn andere alternatieven (zoals Mailchimp) een prima oplossing.

Website XL is met de "backend" verbonden?

De websites van AllUnited zijn verbonden met de backend waardoor we onze integratie optimaal kunnen inzetten. Bijvoorbeeld de financiële gegevens van een lid in het besloten persoonlijk profiel of de organisatiepagina direct actueel op basis van de vrijwilligersadministratie.

Kan je mailen vanuit het AllUnited systeem of moet je een eigen mailpakket gebruiken?

Elke geautoriseerde gebruiker kan email versturen uit het AllUnited systeem. Hierbij stelt het systeem automatisch de emailadressen voor waarvoor de gebruiker is geautoriseerd. Je kan daardoor vanuit verschillende petjes email versturen. Tevens is het mogelijk om uitgaande email gelijk vast te leggen in een logboek. Hierdoor heb je als vereniging gelijk inzicht op alle berichtgeving richting de relatie.