AVG en de bond

Onderstaande veel gestelde vragen gaan over de bond

Wij hebben te maken met een sportbond waarmee vanuit AllUnited gegevens worden uitgewisseld. Moeten wij zelf ook met de bond een verwerkersovereenkomst afsluiten?
Ja, dat is in sommige gevallen inderdaad noodzakelijk. Als vereniging mag je persoonsgegevens niet doorgeven aan een andere partij zonder een verwerkersovereenkomst. Indien een bond met een club/vereniging een overeenkomst heeft, waarin bepaald is dat ze gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de gegevens die zij samen verwerken, dan is het niet nodig. Raadpleeg jouw bond voor de zekerheid.

Zorg ook dat leden weten, wat er met hun data gebeurt, en hoe ze hun rechten bij de bond kunnen uitoefenen.

De AllUnited en Club Webware software maken uitwisseling van persoonsgegevens technisch mogelijk (faciliteren dat), maar het is de vereniging die uiteindelijk het initiatief neemt voor de uitwisseling: de vereniging “drukt op de knoppen”.

AllUnited heeft zelf ook (sub)verwerkersovereenkomsten gesloten met alle sportbonden en andere partijen waarmee vanuit de software gegevens kunnen worden uitgewisseld.

Bekijk de regelingen die jouw sportbond heeft getroffen, door naar de betreffende bond in deze pagina te zoeken.

Geheime/verborgen pasfoto's en de bond: Hoe werkt dat?
Leden kunnen binnenkort hun pasfoto verbergen. Toch wordt een pasfoto meegestuurd naar de bond, zodat er een foto op de pas komt. De club/vereniging hoeft hier niets voor te doen.
Welke gegevens worden met de Atletiekunie uitgewisseld?
AllUnited wisselt namens de club/vereniging onderstaande data uit met de AtletiekUnie via HTTPS of SFTP. Deze heeft als doel om deze gegevens van leden automatisch synchroon te laten lopen bij de AtletiekUnie. De club/verenigingsdata bij AllUnited staat opgeslagen in 2 verschillende datacentra in Nederland.

Persoonsgegevens:
Bondsnummer
Voorletters
Voorvoegsel
Achternaam
Voornaam
Geboortedatum
Geslacht
Nationaliteit

NAW gegevens:
Straat
Huisnummer
Huisnummer toevoeging
Postcode
Woonplaats
Land

Contact gegevens:
Telefoonnummer
E-mail

Lidmaatschap:
Ingangsdatum lidmaatschap
Einddatum lidmaatschap

Welke gegevens worden met de KNHB uitgewisseld?

AllUnited wisselt namens de club/vereniging onderstaande data uit met de KNHB via HTTPS of SFTP. Deze heeft als doel om deze gegevens van leden automatisch synchroon te laten lopen bij de KNHB. De club/verenigingsdata bij AllUnited staat opgeslagen in 2 verschillende datacentra in Nederland.

Persoonsgegevens:
Voornaam
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht
KNHB bondsnummer

Contact gegevens:
E-mail
Telefoonnummer

NAW gegevens:
Straat
Huisnummer
Huisnummer toevoeging
Postcode
Woonplaats

Functie:
Startdatum
Einddatum

Welke gegevens worden met de KNLTB uitgewisseld?

Persoonsgegevens:
Voorletters
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht
Nationaliteit
Pasfoto

Lidmaatschappen:
Startdatum
Einddatum lidmaatschap
Datum laatste wijziging

Adres gegevens:
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats

Contactgegevens:
E-mail adressen
Telefoon nummers

Spelersprofiel:
Bondsnummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel

Functies:
KNLTB Functies worden doorgegeven inclusief functie e-mailadres

Welke gegevens worden met de KNRB uitgewisseld?

AllUnited wisselt namens de club/vereniging onderstaande data uit met de KNRB via HTTPS of SFTP. Deze heeft als doel om deze gegevens van leden automatisch synchroon te laten lopen bij de KNRB. De club/verenigingsdata bij AllUnited staat opgeslagen in 2 verschillende datacentra in Nederland.

Persoonsgegevens:
OrganisatieLidNummer
OrganisatieLidNummerGeadresseerde
Voornamen
Voorletters
Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
IngangsDatum
EindDatum

NAW gegevens:
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Land

Contact gegevens:
EmailAdres

Welke gegevens worden met de KNSB uitgewisseld?

AllUnited wisselt namens de club/vereniging onderstaande data uit met de KNSB via HTTPS of SFTP. Deze heeft als doel om deze gegevens van leden automatisch synchroon te laten lopen bij de KNSB. De club/verenigingsdata bij AllUnited staat opgeslagen in 2 verschillende datacentra in Nederland.

Persoonsgegevens:
Voornaam
Voorletters
Voorvoegsel
Achternaam
Geslacht
Geboortedatum

NAW gegevens:
Straat
Huisnummer
Toevoeging
Postcode
Plaats
Land

Contact gegevens:
Email
Telefoon
Mobiel

Functies:
Functie
E-mail functie
Ingangsdatum
Einddatum

Welke gegevens worden met de KNVB uitgewisseld?

AllUnited wisselt namens de club/vereniging onderstaande data uit met de KNVB. Deze heeft als doel om deze gegevens van leden automatisch synchroon te laten lopen bij de KNVB. De club/verenigingsdata bij AllUnited staat opgeslagen in 2 verschillende datacentra in Nederland.

Persoonsgegevens:
Lidnummer
Bondsnummer
Achternaam
Tussenvoegsels
Voorletters
Voornaam
Straat
Huisnummer
Huisnummer toevoeging
Postcode
Plaats
Land
E-mail
Telefoon
Mobiel
Geboortedatum
Geslacht
Soort persoon
Teamrol
Teams
Team teamspeler
Lid sinds
Laatste wijziging

Welke gegevens worden met de KNWV uitgewisseld?

Persoonsgegevens:
KNWV Lidnummer
Lidnr WSV
Achternaam
Tussenvoegsel
Voorletters
Voornaam
Geslacht
Geboorte datum
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Plaats
Categorie
Begindatum
Einddatum
Landcode
Productcode
E-mail adres

Welke gegevens worden met de KNZB uitgewisseld?

AllUnited wisselt namens de club/vereniging onderstaande data uit met de KNZB via HTTPS of SFTP. Deze heeft als doel om deze gegevens van leden automatisch synchroon te laten lopen bij de KNZB. De club/verenigingsdata bij AllUnited staat opgeslagen in 2 verschillende datacentra in Nederland.

Persoonsgegevens:
Relatiecode
Initialen
Voorna(a)m(en)
Achternaam
Tussenvoegsels
Geslacht
Geboortedatum
Begindatum lidmaatschap
Straatnaam
Huisnummertoevoegsels
Postcode
Plaats
Landcode
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mail

Spelactiviteiten gegevens:
Spelactiviteit code
Begindatum spelactiviteit

Pas gegevens:
Pascode
Pastype
Pascategorie
Begindatum pas
Einddatum pas

Welke gegevens worden met de NJBB uitgewisseld?

Persoonsgegevens:
Voorletters
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht
Nationaliteit

Lidmaatschappen:
Startdatum
Einddatum lidmaatschap
Datum laatste wijziging

Adres gegevens:
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats

Contactgegevens:
E-mail adressen
Telefoon nummers

Spelersprofiel:
Bondsnummer

Functies:
NJBB functies welke zijn gekoppeld (bond functie)

Welke gegevens worden met de NTFU uitgewisseld?

Persoonsgegevens:
Voorletters
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht
Nationaliteit

Lidmaatschappen:
Startdatum
Einddatum lidmaatschap
Datum laatste wijziging

Adres gegevens:
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats

Contactgegevens:
E-mail adressen
Telefoon nummers

Spelersprofiel:
Bondsnummer

Functies:
NTFU functies welke zijn gekoppeld (bond functie)